Crowdfunding

Crowdfunding betegner en form for fundraising, hvor en virksomhed indsamler penge gennem folk, der er interesserede i at hjælpe virksomheden. Virksomheden vil f.eks. kunne modtage donationer eller lån fra bidragsyderne. Bidragsyderne får typisk fordele ved at have støttet virksomheden. Det kunne f.eks. være forkøbsret til produkterne.   

Det vil typisk foregå ved, at en virksomhed starter en kampagne med et økonomisk mål for, hvornår projektet kan realiseres. Virksomheden vil typisk markedsføre kampagnen for at sørge for, at flest muligt ser den pågældende kampagne. Den vil typisk løbe i et par måneder. 

Typer af crowd funding

Der findes mange forskellige typer af crowd funding. Det er op til den enkelte virksomhed at bestemme, hvilken type den vil bruge. Der er dog fordele og ulemper ved de forskellige slags:

  • Donationsbaseret crowd funding: Det er baseret på donationer. Den, der donerer, vil ikke modtage et udbytte. Det bruges primært til velgørenhed eller nonprofit virksomheder.
  • Udbyttebaseret crowd funding: Man kan se denne type af funding som en investering, fordi bidragsyderne får et udbytte.
  • Lånebaseret crowd funding: Bidragsyderens indskud skal anses som et lån. Det lån skal så betales tilbage, når det pågældende projekt bliver lanceret.
  • Belønningsbaseret crowd funding: Der er belønninger til bidragsyderne, f.eks. forkøbsret eller en kopi af produktet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.