Corporate governance

Corporate governance er et engelsk begreb, der vedrører selskabsstyrelse. Det dækker over en række retningslinjer og principper, der fastsætter, hvordan selskabet skal styres. I praksis er det forskelligt, hvordan selskaberne praktiserer corporate governance, fordi det ikke er lovreguleret. Selskaber vælger enten at udarbejde egne interne regler eller følge internationale standarder.

Eksempel:Retningslinjerne kan bestemme, hvordan aktierne i selskabet skal forvaltes.

Hvorfor er corporate governance vigtig?

Corporate governance er vigtigt, fordi det bl.a. sikrer, at selskabets drift er i overensstemmelse med love og regler. Samtidigt kan virksomheden forsøge at undgå, at der udøves ulovlige aktiviteter på arbejdspladsen. På den måde sikres det, at virksomhedens drift er effektiv. Det kan dog blive tidskrævende at have en stram corporate governance.

Hvad er en god corporative governance?

En virksomheds corporative governance kan både være for stram eller for mild. Det er derfor vigtigt, at en virksomhed finder den rette balance. I den forbindelse er der en række forhold, en virksomhed kan tage højde for:

  • Virksomhedens strategi for håndtering af forretningsforhold skal være klar og tydelig
  • Effektiv kommunikation mellem virksomhedens parter
  • At der er åbenbed omkring firma-relaterede forhold
  • Velfungerende intern kontrol i virksomheden

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.