Copyright

Copyright er en amerikansk betegnelse for ophavsretten til et bestemt værk. Det betyder, at man har eneret til at fremstille og præsentere værket for offentligheden. Ophavsretten er dermed en række rettigheder, der tilfalder dem, som har opfundet et bestemt produkt. Reglerne til ophavsret kan man finde i ophavsretsloven.

Hvad er ophavsret?

Når man har ophavsret til en givent værk, indebærer det blandt andet, at man har eneret til fremstilling og præsentation af produktet, og at andre ikke må bruge værket på en ulovlig måde. Beskyttelsen gælder dog kun for den konkrete udformning af værket. Der er derfor også grænser for ophavsmandens eneret.

Et værk kan være mange forskellige ting. Det, der er beskyttet efter de danske regler om ophavsret, er bl.a. bøger, musik, bygningsværker, film, materiale, software.

Begrænsninger i ophavsretten

Ophavsmandens eneret til værket gælder kun værkets konkrete udformning. Det vil sige, at man godt må citere et værk, der ellers er beskyttet, eller kopiere det til privat brug.

Eksempel:En journalist har ophavsret til den artikel, hun har skrevet. Journalisten har dog ikke ophavsret til selve historien. Derfor er det tilladt, at andre referer til historien og citerer andres tekster.

Hvem kan have copyright?

Ophavsretten kan både tilkomme en fysisk person eller en juridisk person. Som udgangspunkt gives ophavsretten til en fysisk person, der er ophavsmanden. Hvis det i stedet er en juridisk person, f.eks. en virksomhed, der skal have copyright, kræver det, at der bliver indgået en aftale. Det kan f.eks. ske gennem en ansættelseskontrakt.

Hvordan får jeg copyright?

I dansk ret træder ophavsretten i kraft, når værket er blevet skabt. Det vil sige, at man ikke skal ansøge eller registrere værket, før ens copyright gælder. Værket skal dog opfylde et originalitetskrav.

Originalitetskrav indeholder to kriterier:

  • Ophavsmanden skal selv have skabt det pågældende værk
  • Værket skal være originalt i en vis grad

Det er dog vigtigt, at værket reelt er blevet skabt og konkret udformet. Man kan ikke have ophavsret til en idé. Beskyttelsen gælder altså kun, hvis værket har en konkret udformning.

Hvor lang tid gælder copyright?

Ophavsretten gælder i hele ophavsmandens levetid. Som udgangspunkt fortsætter den også med at gælde indtil 70 år efter, at ophavsmanden til værket er afgået ved døden. I visse tilfælde er beskyttelsen dog kortere, f.eks. ved musik, som er begrænset til 50 år.

Copyright krænkes – hvad er konsekvenserne?

Konsekvensen af, at et andet menneske anvender et beskyttet værk i strid med ophavsretsloven, er, at vedkommende kan blive straffet. Det sker typisk ved, at krænkeren skal betale et vederlag til ophavsmanden for uberettiget benyttelse. Den konkrete straf varierer dog og afhænger blandt andet af krænkelsens størrelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.