Conflict of laws

Et engelsk udtryk som oftest benyttes i forbindelse med internationalprivatret.

Udtrykket refererer til at der kan være forskel og dermed konflikt mellem lovene i to eller flere lande (jurisdiktioner) med forbindelse til samme sag, således at resultatet vil afhænge af hvilken jurisdiktions lov der bliver anvendt i den pågældende tvist.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.