Commercial paper

Et commercial paper er en betegnelse for et handelspapir, som er et omsættelige og kortfristet gældsbevis. Det kan både blive udstedt af en bank eller private virksomheder, som har en default risiko.