Close-out-netting

Slutafregning. En afregning der gøres op til sidst, ved udligning af rettigheder og forpligtelser mellem to eller flere parter.

Nettingen betyder, at parternes rettigheder og forpligtelser opgøres til et enkelt nettobeløb, Close-up netting er en afregning der opgøres til sidst.