Clausula pønalis

Begrebet dækker over en tillægsbestemmelse i enten en lov eller dom om, at straf kan forekomme hvis bestemmelsen overtrædes.