Class action

Class action er en amerikansk betegnelse for et gruppesøgsmål, som også kendes som et kollektivt søgsmål. Ved en class action er et søgsmål rejst af en privatperson eller en kreds af personer, der er repræsentanter for en gruppe med ensartede krav mod enten en borger, virksomhed eller offentlig myndighed. Den afsagte dom vil være bindende for alle medlemmer i gruppen, medmindre den enkelte i gruppen har frabedt sig at blive repræsenteret.