Claim made-princippet 

Claim made-princippet også kaldet krav rejst-princippet, vedrøre en ansvarsforsikrings tidsmæssige afgrænsning. Princippet anvendes oftes i  ansvarsforsikringer til udøvere af rådgivningsvirksomhed f.eks. revisorer og advokater. 

For at et erstatningskrav der er baseret på claim-made princippet, er gyldigt overfor forsikringsgiveren, skal det være fremsat inden forsikringstidens udløb og angå et skadestilfælde som er indtrådt i forsikringstiden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.