Civilkøb

Et civilkøb kendes også som privatkøb og er kendetegnet ved, at der er tale om køb eller salg mellem to private. Det kunne f.eks. være køb af en bil af ens nabo eller køb af ting på Den Blå Avis (DBA) eller Facebook Marketplace.

I modsætning til civilkøb står der både forbrugerkøb og handelskøb. Ved forbrugerkøb er det kun én af parterne, der er privatperson, hvorimod den anden er erhvervsdrivende. Ved handelskøb er det dog begge parter, som er erhvervsdrivende.