Bohavereglen 

Bohavereglen referer til en skævdeling af fællesboet, når et ægteskab ophører. Skævdelingen er med til at sikre, at en ægtefælle får det minimum, som udgør et nødvendigt bohave. Reglerne for bohave fremgår af Skiftelovens §§ 62 b og 70.