Betænkning

Betænkning er et juridisk term, som refererer til en rapport, som Folketingets udvalg udarbejder og afgiver, når de har arbejdet med et lov- eller beslutningsforslag. I den skriftlige redegørelse behandler og tilkendegiver udvalgsmedlemmernes sine meninger om forslaget, samt hvad partirepræsentanterne anbefaler sin folketingsgruppe at stemme. Det står også i betænkningen, hvis der kommer et ændringsforslag til et lovforslag.

Hvornår bliver betænkningen udarbejdet?

Når lovforslaget er blevet behandlet første gang i Folketinget, vil udvalget efterfølgende udarbejde sin betænkning, som anvendes ved anden behandling. Det kan også ske, at lovforslaget sendes til fornyet udvalgsbehandling inden tredje behandling, som også er den sidste.  

Hvad er forskellen på en betænkning og en kommissionsbetænkning?

En betænkning adskiller sig fra en kommissionsbetænkning, som i stedet er en større rapport, der udarbejdes i ministerierne. Kommissionsbetænkningen danner grundlag for og er et udkast til et kommende lovforslag.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.