Berettigede forventninger

Berettigede forventninger referer til et EU-retsligt grundprincip, som fastsætter, at EU-retten ikke må finde anvendelse på en måde, der er i strid med de berettigede forventninger, en borger må have haft rimelig anledning til at have. Grundprincippets funktion er dermed at beskytte borgeren.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.