Berettigede forventninger

Berettigede forventninger referer til et EU-retsligt grundprincip, som fastsætter, at EU-retten ikke må finde anvendelse på en måde, der er i strid med de berettigede forventninger, en borger må have haft rimelig anledning til at have. Grundprincippets funktion er dermed at beskytte borgeren.