Berammelse

Berammelse betyder, at sagens forberedelse afsluttes, og at der efterfølgende fastsættes en dato for den endelige hovedforhandling. Det indebærer oftest, at retten fastsætter en dato og et tidspunkt for et retsmøde i sagen. Det hedder, at sagen berammes. Efter fastsættelsen af dato og tidspunkt, vil der ske indkaldelse til retsmødet.