Begrundet udtalelse

En begrundet udtalelse er et EU-retsligt begreb, som betegner en skrivelse fra EU-Kommissionen til en medlemsstat. Denne skrivelse angiver, hvorfor Kommissionen mener, at et medlemsland overtræder EU-reglerne. Begrebet anvendes i sammenhæng med traktatbrudssager mod et EU-medlemsland.

Når Kommissionen indleder en traktatbrudssag mod et medlemsland, starter Kommissionen med at sende en fortrolig åbningsskrivelse, som beskriver problemet. Medlemslandet har derefter to måneder til at fremsætte eventuelle bemærkninger til åbningsskrivelsen. Hvis Kommissionen fortsat synes, at der er tale om en overtrædelse af EU-retten, vil Kommissionen fremsætte denne begrundet udtalelse. Det er så i denne udtalelse, at Kommissionen præciserer, hvorfor national ret er i strid med EU-retten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.