Baisse 

Baisse er en betegnelse for en økonomisk situation, hvor der forekommer kursfald eller en nedgang i børskurser eller varepriser. Situationen er altså kendetegnet ved, at kurserne på værdipapirer er faldende, og at priserne på varer er faldende.