Aktiebrev

Et aktiebrev er et dokument, der beviser ejerskab af aktier i et selskab. Der er en form for ejendomsbevis, der viser, at du ejer en andel i selskabet og derved har rettigheder og forpligtigelser. Aktiebreve kan være registreret elektronisk eller udstedt i papirform.

Hvad indeholder et aktiebrev?

Et aktiebrev vil typisk indeholde oplysninger om selskabet, herunder navn, formål, aktiekapital og antal aktier. Det vil også indeholde oplysninger om ejerskabet, herunder navn, adresseoplysninger, antallet af ejet aktier og eventuelle restriktioner på aktierne.