Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådet er et uafhængigt råd, der arbejder for at forbedre kvaliteten og relevansen af uddannelser og forskning i Danmark. Rådet har til formål at sikre, at uddannelser og forskning i Danmark lever op til bestemte kriterier for kvalitet, relevans og samfundsansvar.

Hvem består rådet af?

Akkrediteringsrådet består af repræsentanter fra uddannelsessektoren, arbejdsmarkedet, forskningsverdenen og offentlige myndigheder. Rådet arbejder sammen med en række eksperter, der har kompetencer inden for de forskellige fagområder, der akkrediteres.

Hvad er en akkreditering?

En akkreditering er en form for godkendelse, der viser at en uddannelse eller et forskningsmiljø lever op til bestemte kriterier. Akkrediteringer gives på baggrund af en systematisk og grundig vurdering af uddannelser. Akkrediteringsrådet er ansvarlige for at udstede akkrediteringer til uddannelser og forskningsmiljøer i Danmark.

Eksempel: Et forskningsmiljø, der arbejder med at undersøge klimaforandringer og effekten på jorden og menneskers liv. For at forskningsmiljøet kan få en akkreditering, skal denne vurderes og godkendes af akkrediteringsrådet.

Læs mere om akkrediteringsrådet her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.