Afdækning (juridisk)

Juridisk afdækning handler om at undersøge og vurdere de juridiske risici, der kan have indflydelse på videreførelsen af et selskab. Det kan f.eks. dreje sig om at undersøge relevante love og regler, der gælder for selskabet, eller at undersøge de rettigheder og forpligtigelser, som selskabet har i relation til andre selskaber.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.