Ækvivalenslæren

Ækvivalenslæren er et retligt princip inden for patentsystemet, der giver mulighed for at tage hensyn til tekniske forhold, der ikke er direkte omfattet af et patentkrav, men som alligevel ligger inden for patentkravets tekniske område. Den anvendes ved fortolkningen af et patentkrav for at fastlægge beskyttelsesomfanget af patentet.