Adhæsionsaftale

En adhæsionsaftale, også kaldt en tillægsaftale eller kontrakt, er et supplement til en allerede eksisterende aftale. Adhæsionsaftaler er ofte brugt i situationer, hvor det er vigtigt, at begge parter er enige om de aftaleretlige vilkår. Det kan være i forbindelse med køb og salg af varer eller tjenesteydelser, eller når en part ønsker at binde en anden part til en aftale. Til forskel fra en almindelig kontrakt er en adhæsionsaftale et dokument, som en part tiltræder på de vilkår, som modparten har fastsat.

Eksempel: Mette køber en bil hos en forhandler og underskriver en købskontrakt. Kontraktens betingelser vilkår er på forhånd forfattet af bilforhandleren, og Mette accepteret blot ved at underskrive kontrakten. 

Læs mere om indgåelse af aftaler her.

Læs mere om tillæg til ansættelseskontrakt her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.