Acceptfrist

En acceptfrist er en betegnelse for det tidspunkt, hvor en aftale eller tilbud mellem to parter er bindende. I praksis betyder det, at der angives en frist for godkendelsen af tilbuddet. Hvis en af parterne ikke accepterer aftalen inden acceptfristen, er aftalen ikke gyldig. 

Ifølge Aftalelovens § 3 skal en tilbudsmodtager altid have rimelig betænkningstid med undtagelse af mundtlige aftaler. Lovens § 3, stk 2 fastsætter nemlig, at mundtlige aftaler kun får retsvirkning, hvis accepten kommer på det tidspunkt tilbuddet modtages. Ved forsinket accept, vil tilbuddet gælde som et nyt tilbud jf. Aftalelovens § 4.

Læs mere om Aftalelovens bestemmelser her.

Læs alt om, hvornår en aftaleindgåelse, og hvad du skal være særlig opmærksom på her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.