Acceptfrist

En acceptfrist er en betegnelse for det tidspunkt, hvor en aftale eller tilbud mellem to parter er bindende. I praksis betyder det, at der angives en frist for godkendelsen af tilbuddet. Hvis en af parterne ikke accepterer aftalen inden acceptfristen, er aftalen ikke gyldig. 

Ifølge Aftalelovens § 3 skal en tilbudsmodtager altid have rimelig betænkningstid med undtagelse af mundtlige aftaler. Lovens § 3, stk 2 fastsætter nemlig, at mundtlige aftaler kun får retsvirkning, hvis accepten kommer på det tidspunkt tilbuddet modtages. Ved forsinket accept, vil tilbuddet gælde som et nyt tilbud jf. Aftalelovens § 4.

Læs mere om Aftalelovens bestemmelser her.

Læs alt om, hvornår en aftaleindgåelse, og hvad du skal være særlig opmærksom på her.