Åben handel

Åben handel refererer til princippet om at fremme fri og uhindret international handel mellem lande uden unødvendige handelshindringer eller protektionistiske foranstaltninger. Det indebærer at tillade varer, tjenesteydelser og kapital at bevæge sig frit over landegrænserne uden overdreven indblanding eller restriktioner fra regeringerne.

Idéen bag

Åben handel bygger på ideen om, at frihandel kan være gavnlig for alle deltagende lande ved at skabe økonomisk vækst, øge produktiviteten, skabe job og forbedre levestandarden. Det giver også forbrugerne adgang til et bredere udvalg af varer og tjenesteydelser til konkurrencedygtige priser.

Internationale handelsaftaler

For at opnå åben handel etableres og forhandles der ofte handelsaftaler mellem lande eller regioner. Disse aftaler kan fjerne eller reducere toldsatser, kvoter og andre handelshindringer samt sikre beskyttelse af immaterielle rettigheder og regulere handelspraksis.

Eksempler på aftaler:

  • World Trade Organization (WTO)
  • Den Europæiske Union (EU)
  • Det Nordamerikanske Frihandelsaftale (NAFTA)

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.