Fritagelse for digital post og NemID

Siden 1. november 2014 har det været et krav, at alle borgere over 15 år skal have en digital postkasse. I den digitale postkasse modtager du post fra de offentlige myndigheder. Alle, der er i stand til det, skal modtage og betjene digital post og NemID.

Hvis du ikke kan betjene hverken digital post eller NemID, kan du blive fritaget. Der er dog nogle kriterier, du skal opfylde for at blive fritaget. Bliver du fritaget, vil du modtage al post fra det offentlige via papir.

Her gennemgår vi processen, kravene og reglerne i forhold til fritagelse for digital post, fritagelse for NemID samt fritagelse for digital selvbetjening.

Hvad er digital post?

Digital post er breve, du modtager fra de offentlige myndigheder. Disse breve sendes digitalt til din egen digitale postkasse, hvilket foregår via Borger.dk og e-Boks, hvis du har dette. Det vil altså sige, at det hele er digitaliseret og ikke bliver sendt til dig med breve via posten.

Er du over 15 år, vil du få et NemID, så du kan se din digitale post. NemID er en sikker log-in-løsning, der fungerer som din personlige kode. Med dit NemID er det muligt at få adgang til din digitale postkasse samt andre platforme såsom din netbank m.m.

Hvor kan jeg læse min digitale post fra det offentlige?

Hvis du gerne vil læse al den post, der er sendt til dig digitalt fra det offentlige, skal du enten benytte dig af Borger.dk eller e-Boks.dk. Disse hjemmesider er yderst sikre, så du kan med ro i sindet læse din post her.

Du kan tilmelde dig at modtage posten digital på en af de to hjemmesider. Når du har gjort dette, vil du kun skulle læse din post på den ene side. Ligegyldigt om du klikker dig ind på e-Boks.dk eller på Borger.dk, vil du kunne finde præcis den samme post.

Hvem har mulighed for at blive fritaget?

Er du ikke i stand til at betjene hverken din digitale postkasse eller dit NemID, kan du blive fritaget. Dog skal du opfylde visse betingelser førend, at du kan blive undtaget. Du kan ikke fritages, hvis du ikke som minimum opfylder en af følgende betingelser:

 • Fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse: Det kan blandt andet være udviklingshæmmede eller demente personer.
 • Ingen adgang til computer: Personer, der ikke har adgang til en computer i sit hjem eller på sit opholdssted.
 • Udrejse: Du har ikke fast bopæl i Danmark og er udrejst af landet.
 • Manglende sprog: Personer, der ikke taler dansk og herved kan have svært ved at betjene den digitale postkasse.
 • Praktiske vanskeligheder: Personer, der har svært ved at anskaffe sig et NemID. Her er der tale om personer, der eksempelvis bor i udlandet midlertidigt.

Hvis du ønsker det, er det muligt at give andre personer, såsom familiemedlemmer, tilladelse til at få adgang til din digitale postkasse.

Da bekendtgørelsen om Digital Post blev ændret pr. den 1. oktober 2017, er fritagelsen desuden ikke længere midlertidig. Det betyder, at fritagelsen i stedet nu er tidsubegrænset og ikke udløber. Du skal derfor ikke jævnligt sørge for at anmode om at blive undtaget, da det ikke ophæves medmindre, at du tilmelder dig igen.

Sådan bliver du fritaget

Ønsker du at blive undtaget fra at modtage digital post fra de offentlige myndigheder, skal du selv sørge for at gøre det. Du skal møde op hos Borgerservice og herefter udfylde en formular. I denne formular skal du bekræfte, at du opfylder minimum en af de specifikke fritagelseskriterier.

Når du møder op på Borgerservice, skal du huske at tage ID med. Det er for at sikre, at det er dig, der udfylder formularen. Bliver du undtaget, er det muligt at få en skriftlig kvittering, hvis du ønsker det.

Men hvad skal du så gøre, hvis du ikke selv er i stand til at besøge Borgerservice? Her kan du sende et familiemedlem eller en nær ven, der kan skrive under på formularen. Dog skal du oprette en fuldmagt, der giver den pågældende person tilladelse til at gøre dette for dig.

Er du i tvivl om noget, kan du altid få hjælp til fritagelse for digital post og NemID hos Borgerservice.

Det skal du være opmærksom på

Vil du gerne fritages for digital post, skal du være opmærksom på, at det ikke gør sig gældende for digital selvbetjening. Det vil altså sige, at hvis du bliver fritaget for digital post, betyder det ikke, at du også pr. automatik er fritaget for digital selvbetjening.

Hvad betyder digital selvbetjening?

Med digital selvbetjening får du mulighed for at betjene dig selv online. Du skal benytte dig af digital selvbetjening, når du skifter læge, flytter adresse, søger forskellige offentlige ydelser, bestiller dit sygesikringskort og meget mere. For at kunne gøre disse ting på nettet skal du anvende dit NemID.

Sådan bliver du fritaget fra digital selvbetjening

Er du ikke i stand til at anvende digital selvbetjening, kan du også her blive undtaget. Du bliver dog ikke fritaget tidsubegrænset ligesom med digital post. I stedet skal du ansøge om fritagelsen hver eneste gang, når du eksempelvis skal foretage en af ovenstående handlinger.

Ønsker du en fritagelse for NemID og digital selvbetjening, skal du enten møde personligt op hos Borgerservice eller ringe til dem. Her er det nemlig ikke et krav, at du selv møder op. Efter du har givet Borgerservice din anmodning, vil de vurdere, om du kan fritages eller, om det ikke er muligt.

Bliver du undtaget, vil den specifikke kommune selv beslutte, hvordan du ellers skal udføre den pågældende handling. Det kan eksempelvis være, at de giver dig en blanket, du skal udfylde skriftligt eller, at de hjælper dig med at gøre det via en computer. Er du i tvivl om noget, er det en god idé, at du henvender dig til Borgerservice for at høre nærmere.

Kan fritagelsen fra digital post ophæves?

Hvis du er blevet fritaget for digital post, er det ikke ensbetydende med, at du aldrig nogensinde kan få lov til at bruge det igen. Du kan nemlig altid tilmelde dig, hvis du på et eller andet tidspunkt selv er i stand til at benytte det.

Fritagelsen kan ophæves, hvis du møder op i din kommunes Borgerservice. Du kan ligeledes selv gøre det via digital post. Det gøres på følgende måde:

 • Log ind: Start med at logge ind på digital post ved brug af dit NemID.
 • Tilmeld: Herefter skal du klikke på ’Tilmeld afsendere’ øverst til højre i menuen.
 • Oversigt: Nu vil du kunne se en oversigt over afsendere af digital post. I kategorien ’Offentlige myndigheder’ vil der stå, at du er fritaget.
 • Ophæv: Til sidst skal du klikke på ’Ophæv’. Når du har gjort det, er din fritagelse annulleret.

Opret en fuldmagt enkelt og ligetil hos Dokument 24

Hvis du ønsker at give en anden tilladelse til at underskrive fritagelsesformularen på Borgerservice, skal der laves en fuldmagt. Fuldmagten kan findes på internettet eller fås hos Borgerservice. Sådan en type af fuldmagt er dog ikke den eneste, du kan få brug for.

Hos Dokument 24 kan du blandt andet oprette en:

 • Fremtidsfuldmagt: Dette dokument træder ikke i kraft med det samme, men ude i fremtiden, hvis det bliver nødvendigt. En fremtidsfuldmagt sikrer, at du selv kan vælge en person, der skal varetage dine økonomiske og personlige interesser, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand til det.
 • Specialfuldmagt: Med en specialfuldmagt får den fuldmægtige tilladelse til at tage beslutninger inden for et specifikt og nærmere defineret område.
 • Generalfuldmagt: Dette er den bredest mulige fuldmagt, du kan udarbejde. Med denne fuldmagt får fuldmagtshaveren tilladelse til at træffe en beslutning uanset, hvad det måtte omhandle. Det kan være både salg af din bolig, støtte fra det offentlige eller noget helt tredje.

Sådan opretter du en fuldmagt

Det er nemt og hurtigt at oprette en fuldmagt ved brug af Dokument 24’s platform. Det hele foregår online, så du skal ikke møde op hos din lokale advokat. I stedet kan du sidde i fred derhjemme og lave din fuldmagten alt efter dine ønsker og behov.

 1. Svar på spørgsmål: Først skal du svare på nogle spørgsmål via vores online skabelon. Disse spørgsmål tilpasses efter din situation.
 2. Modtag dokumentet: Dokumentet udarbejdes ud fra dine svar. Det sendes til dig stort set med det samme på din e-mail.
 3. Underskrift: Til sidst skal du skrive dokumentet under. Det kan gøres på forskellige måder alt efter hvilken type af dokument, du har udarbejdet.

Spar penge på oprettelse af din fuldmagt

Mange tror, at juridiske dokumenter er dyre at få udarbejdet. Men det behøver de ikke at være. Hos Dokument 24 kan du få lavet en fremtidsfuldmagt for 295 kroner. Her kan du spare 2.000 kroner fremfor, hvis du får den lavet hos din lokale advokat.

Derudover tager det ikke mere end 10 minutter at oprette dette dokument. Som du kan se, er det enkelt og billigt at oprette en juridisk gyldig fuldmagt med hjælp fra vores brugervenlige platform.

Vi rådgiver dig gerne helt uforpligtende

Har du spørgsmål i forbindelse med oprettelsen af dit dokument, er du altid velkommen til at kontakte os telefonisk eller via mail. Vi sidder klar til at rådgive dig helt uforpligtende og gratis, så du bliver klædt godt på til at udfylde dit juridiske dokument korrekt.

Er du ikke meget for at oprette dit juridiske dokument online, tilbyder vi, at du kan gøre det på andre måder. Det vigtigste for os er nemlig, at du føler dig tryg under hele processen.

Du kan blandt andet oprette dit dokument ved et telefonmøde med en af vores jurister. Efter mødet udarbejdes dit dokument og bliver sendt til dig via e-mail.

Du kan også vælge at mødes fysisk med enten en jurist eller en advokat. Tager du kontakt til os, finder vi en jurist eller advokat i vores store netværk, der matcher dine behov.

Du har måske søgt efter:

Fritagelse digital post virksomheder

Vil du vide mere om ”fritagelse digital post virksomheder”? Ligesom borgere kan virksomheder også anmode om at blive fritaget for digital post. Det gøres ved at møde personligt op hos Borgerservice. For at virksomheden kan fritages, skal der opfyldes specifikke krav. Det er alt lige fra, hvis det ikke er muligt at få en internetforbindelse til, at virksomhedens ejer har et handicap.

Fritagelse for e-Boks

Anmodning om fritagelse for e-Boks skal ske ved at møde personligt op i din lokale Borgerservice. Her skal du udfylde en blanket, du kan printe ud via nettet eller få hos din kommune.

Digital selvbetjening

Digital selvbetjening giver dig mulighed for at betjene dig selv og foretage flere private handlinger via internettet. Denne type af selvbetjening anvendes i mange forskellige tilfælde såsom, hvis du ønsker at skifte læge, skal flytte eller lignende.

Anmodning om fritagelse for digital post

Er du usikker på, hvordan en anmodning om fritagelse for digital post foregår? Her skal du i de fleste tilfælde selv tage forbi Borgerservice i din kommune, hvor du skal udfylde en blanket. Du skal underskrive blanketten, da det er dit bevis på, at du lever op til en af fritagelseskriterierne. Husk at du skal have legitimation med.

Hvor mange er fritaget for digital post?

Ifølge tal fra Digitaliseringsstyrelsen er 4,5 millioner borgere tilmeldt til at modtage digital post fra det offentlige. I deres statistikker står der ligeledes, at i alt 382.500 borgere er fritaget.

Hvordan bliver jeg fritaget for digital post?

For at blive fritaget skal du udfylde en blanket hos Borgerservice i din kommune. Blanketten er tilgængelig hos Borgerservice, og du skal selv personligt møde op. Har du ikke mulighed for det, kan du underskrive en fuldmagt, der giver en anden tilladelse til at udfylde og underskrive blanketten for dig.

Hvordan bliver man fritaget fra e-Boks?

Det er frivilligt, om du ønsker at tilmelde dig e-Boks eller ej. Men siden 1. november 2014 har det været et krav, at du skal kunne modtage post digitalt fra det offentlige, hvis du er over 15 år.

For at blive fritaget for at modtage post digitalt fra de offentlige myndigheder skal du udfylde en formular, du kan få hos Borgerservice.

Hvordan bliver man fritaget fra digital selvbetjening?

Du kan blive undtaget fra digital selvbetjening, hvis du ikke er i stand til at betjene det. Det er den offentlige ansatte hos Borgerservice, der vurderer, om du kan blive undtaget eller, om det ikke er en mulighed. Dette skal vurderes fra gang til gang, da du ikke bliver undtaget fra dette på ubestemt tid.