Skiftefuldmagt

En skiftefuldmagt er, som navnet indikerer, en fuldmagt der skifter retten til dødsboet fra den afdøde og over til arvingerne, en bobestyrer eller en dødsboadvokat.

Det finder du bl.a. svar på, her på siden:

Hvad er en skiftefuldmagt?

Skiftefuldmagten giver arvinger eller andre relevante personer, såsom en bobestyrer eller dødsboadvokat, råderet over og adgang til dødsboet. Hertil for at få igangsat en lang række af de aktiviteter der skal til i forbindelse med administrering af dødsboet. Dog skal en skiftefuldmagt ikke misforstås som et middel til at arvingerne kan overtage eller erhverve selve boet eller anden fast ejendom fra den afdøde.

Skiftefuldmagter kan yderligere benyttes til at dokumentere dispositionsretten i dødsboet i tilfælde af at der ikke foreligger en tinglysningsfuldmagt. En af evt. flere arvinger, kan indsamle skiftefuldmagter fra de øvrige og underskrive digitale papirer til tinglysning på vegne af dem alle.

Den person der i sidste ende sidder inde med alle skiftefuldmagterne fra de forskellige arvinger, kan altså handle på vegne af de andre i anliggender omkring et skifte af dødsboet.

Hvornår afgiver man en skiftefuldmagt?

Står man i den uheldige situation, at der er sket et dødsfald i familien og I er nået til den del i bobestyrerbehandlingen som omhandler et dødsboskifte, så kan der udarbejdes et skiftefuldmagt fra alle arvingerne og til den person der skal stå for dødsboskiftet.

Det vil muliggøre at de arvinger, som har givet fuldmagten videre, kan trække sig lidt mere tilbage og lade den mest kompetente person - eksempelvis en bobestyrer - tage sig af skiftet. En bobestyrer tager sig af hele bobehandlingen omkring dødsboskiftet.

Hvordan udfyldes en skiftefuldmagt?

Der er forskellige ting, som man skal tage højde for i forbindelse med at udfylde en skiftefuldmagt.

  • Den skal udfyldes på en måde, så alle kravene for tinglysning er opfyldt
  • Anvender man en blanket, er det næsten selvsagt at dispositionsretten ikke må begrænses jf. det som skrives på skiftefuldmagten
  • Alle arvinger som ikke skal administrere eller stå for dødsboskiftet, skal udfylde en skiftefuldmagt med dato og underskrift.
  • Det er ikke muligt at få registreret skiftefuldmagter hos Tinglysningsretten.

Herudover foreligger der en længere række krav ifm. eksempelvis en tinglysningsfuldmagt som du kan finde en gennemgang af på denne side.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Selve det at udfylde en skiftefuldmagt er ikke så kompliceret, men den efterfølgende proces med dødsboskiftet er mere kompliceret. Her anbefaler vi at du tager kontakt til en bobestyrer. Klik på den store grønne knap, så ringer vi dig op - 100% uforpligtende naturligvis.