Kapitalkrav ved oprettelse af virksomhed

Hvad er kravene til startkapital, når du opretter en virksomhed? Hvilken selskabsform skal du vælge, hvis du vil starte egen virksomhed uden penge?
Ved oprettelse af en virksomhed er det vidt forskelligt, om du skal leve op til et kapitalkrav eller ej. Det afhænger af, hvilken selskabsform du vælger. Her får du et overblik over dine muligheder.

Enkeltmandsvirksomhed – kapitalkrav: 0 kr.

Som enkeltmandsvirksomhed er der ikke nogen krav til, at du skal indskyde penge i virksomheden ved oprettelse. Det betyder, at du i princippet kan starte virksomhed uden penge.
Enkeltmandsvirksomheder skal heller ikke have en ledelse eller offentliggøre dit årsregnskab. Til gengæld skal du være opmærksom på, at du skal momsregistreres samt, at du hæfter personligt for al potentiel gæld, som virksomheden stifter.

Virksomhed Kapitalkrav Enkeltmandsvirksomhed

Personligt mindre ejet virksomhed – kapitalkrav: 0 kr.

Hvis du gerne vil starte egen virksomhed uden penge, så kan du vælge at oprette en personligt mindre ejet virksomhed. Her skal du nemlig ikke leve op til nogen kapitalkrav. Der er heller ikke nogen krav til ledelse eller årsregnskab, når du ejer en personligt mindre ejet virksomhed. Til gengæld hæfter du personligt for al potentiel gæld, som virksomheden stifter.

Virksomhed Kapitalkrav Mindre virksomhed

Interessentskab – kapitalkrav: 0 kr.

Når du opretter et interessentskab sammen med andre, bliver der ikke stillet nogen krav til, at du og dine medejere indskyder startkapital i selskabet.
Dig og dine medejere skal ikke leve op til nogen krav om ledelse eller årsregnskab, så længe en af jer indtræder personligt i virksomheden. Det er frivilligt om I vil oprette et CVR-nummer og momsregistres. Som ejere hæfter I personligt, solidarisk og ubegrænset for al eventuel gæld.

Virksomhed Kapitalkrav Interessentskab

Anpartsselskab – kapitalkrav: 40.000 kr.

Hvis du vil oprette et anpartsselskab, skal den samlede indskudte kapital fra ejerne som minimum være på 40.000 kr. Fordelen ved et anpartsselskab er, at selskabet er en selvstændig juridisk enhed. Derfor hæfter du kun for det beløb, som du har indskudt i selskabet. Til gengæld skal du indberette årsregnskab, føre en ejerbog og have en direktion.

Virksomhed Kapitalkrav Anpartsselskab

Omdannelse af IVS til ApS – kapitalkrav: 40.000 kr.

Regeringen har besluttet, at alle iværksætterselskaber skal omdannes til anpartsselskaber inden den 15. april 2021. Som ejer af et iværksætterselskab skal du derfor have en selskabskapital på 40.000 kr. for at omdanne det til et anpartsselskab. Beløbet blev i 2019 sat ned fra 50.000 kr. da man afskaffede muligheden for at oprette iværksætterselskaber for 1 kr. På den måde er det blevet nemmere, at omdanne dit IVS til et APS.

Hvis dit IVS ikke allerede har kapitalen, kan du gøre følgende:

  • Lav et overskud i selskabet, som svarer til den manglende kapital, når der er fratrukket skat
  • Indskyd andre værdier som fx inventar eller varer, som du har købt for dine egne penge, og som svarer til den manglende kapital. Den type indskud kaldes også apportindskud.
  • Indskyd den manglende kapital i selskabet i form af kontanter

Et iværksætterselskab og anpartsselskab har de samme krav til ledelse, bestyrelse og regnskab. Fordelen ved at omdanne dit IVS til at ApS kan være, at du virker mere seriøs over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, da du har investeret penge i selskabet.

Aktieselskab – kapitalkrav: 400.000 kr.

Hvis du vælger at oprette et aktieselskab, skal du som minimum indskyde 400.000 kr. i selskabet. Det er den selskabsform med det største kapitalkrav. Faktisk var kapitalkravet for et A/S tidligere på hele 500.000 kr. men det blev ændret i 2017. 

Et aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed. Derfor hæfter du kun for det beløb, som du indskyder i selskabet. Selskabet skal indberette årsregnskab og føre en ejerbog. Derudover skal ledelsen i et aktieselskab bestå af en direktion og en bestyrelse.

Virksomhed Kapitalkrav Aktieselskab

Holdingselskab – kapitalkrav: 400.000, 40.000 eller 0 kr.

Du kan oprette dit holdingselskab som enten et anparts- eller aktieselskab. Det betyder, at du enten skal indskyde 40.000 eller 400.000 kr. i selskabet. Du kan dog med fordel oprette dit holding- og driftsselskab samtidig og anvende kapitalen til at stifte begge selskaber. Det gør du ved først at oprette holdingselskabet og så lade kapitalen ”rulle” ned i driftsselskabet.  
Fordelen ved at have et holdingselskab er, at det kan agere som moderselskab for dit driftsselskab, som kan være et anpartsselskab eller aktieselskab. Holdingselskabet kan modtage udbytte fra dit driftsselskab, men det har typisk ikke selv nogen drift. Derfor skal et holdingselskab heller ikke være momsregistreret.