Hvilke kapitalkrav er gældende for virksomheder?

Ved oprettelse af en virksomhed er det vidt forskelligt, om du skal leve op til et kapitalkrav eller ej. Det afhænger af, hvilken selskabsform du vælger. Her får du et overblik over dine muligheder.

  1. Enkeltmandsvirksomhed
  2. Personligt mindre ejet virksomhed
  3. Interessentskab
  4. Anpartsselskab (ApS)
  5. Aktieselskab
  6. Holdingselskab

Enkeltmandsvirksomhed – kapitalkrav: 0 kroner

Som enkeltmandsvirksomhed er der ikke nogen krav til, at du skal indskyde penge i virksomheden ved oprettelse. Det betyder, at du i princippet kan starte virksomhed uden penge. Enkeltmandsvirksomheder skal heller ikke have en ledelse eller offentliggøre dit årsregnskab.

Til gengæld skal du være opmærksom på, at du skal momsregistreres, samt at du hæfter personligt for al potentiel gæld, som virksomheden stifter.

Virksomhed Kapitalkrav Enkeltmandsvirksomhed

Personligt mindre ejet virksomhed – kapitalkrav: 0 kroner

Hvis du gerne vil starte egen virksomhed uden penge, kan du vælge at oprette en personligt mindre ejet virksomhed. Her skal du nemlig ikke leve op til nogen kapitalkrav. Der er heller ikke nogen krav til ledelse eller årsregnskab, når du ejer en personligt mindre ejet virksomhed.

Til gengæld hæfter du personligt for al potentiel gæld, som virksomheden stifter.

Virksomhed Kapitalkrav Mindre virksomhed

Interessentskab – kapitalkrav: 0 kroner

Når du opretter et interessentskab sammen med andre, bliver der ikke stillet nogen krav til, at du og dine medejere indskyder startkapital i selskabet. I skal heller ikke leve op til nogen krav om ledelse eller årsregnskab, så længe en af jer indtræder personligt i virksomheden.

Det er frivilligt, om I vil oprette et CVR-nummer og momsregistres. Som ejere hæfter I personligt, solidarisk og ubegrænset for al eventuel gæld.

Virksomhed Kapitalkrav Interessentskab

Anpartsselskab – kapitalkrav: 40.000 kroner

Hvis du vil oprette et anpartsselskab, skal den samlede indskudte kapital fra ejerne minimum være på 40.000 kroner. Fordelen ved et anpartsselskab er, at selskabet er en selvstændig juridisk enhed. Derfor hæfter du kun for det beløb, du har indskudt i selskabet.

Til gengæld skal du indberette årsregnskab, føre en ejerbog og have en direktion.

Virksomhed Kapitalkrav Anpartsselskab

Omdannelse af IVS til ApS – kapitalkrav: 40.000 kroner

Regeringen besluttede at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab. Alle iværksætterselskaber skulle dermed omdannes til anpartsselskaber inden den 15. oktober 2021.  De IVS'er, der ikke overholdt fristen, ville blive tvangsopløst. Kapitalkravet lå på 40.000 kroner for at kunne omdanne det til et anpartsselskab.

Beløbet blev i 2019 sat ned fra 50.000 kr. da man afskaffede muligheden for at oprette iværksætterselskaber for 1 kr. 

Et iværksætterselskab og anpartsselskab har de samme krav til ledelse, bestyrelse og regnskab. Fordelen ved at omdanne dit IVS til at ApS kan være, at du virker mere seriøs over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, da du har investeret penge i selskabet.

Aktieselskab – kapitalkrav: 400.000 kroner

Hvis du vælger at oprette et aktieselskab, skal du minimum indskyde 400.000 kroner i selskabet. Det er den selskabsform med det største kapitalkrav. Faktisk var kapitalkravet for et A/S tidligere på hele 500.000 kroner, men det blev ændret i 2017. 

Et aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed. Derfor hæfter du kun for det beløb, som du indskyder i selskabet. Selskabet skal indberette årsregnskab og føre en ejerbog. Derudover skal ledelsen i et aktieselskab bestå af en direktion og en bestyrelse.

Virksomhed Kapitalkrav Aktieselskab

Holdingselskab – kapitalkrav: 400.000, 40.000 eller 0 kroner

Du kan oprette dit holdingselskab som enten et anparts- eller aktieselskab. Det betyder, at du enten skal indskyde 40.000 eller 400.000 kroner i selskabet. Du kan dog med fordel oprette dit holding- og driftsselskab samtidig og anvende kapitalen til at stifte begge selskaber.

Det gør du ved først at oprette holdingselskabet og så lade kapitalen ”rulle” ned i driftsselskabet.

Fordelen ved at have et holdingselskab er, at det kan agere som moderselskab for dit driftsselskab, som kan være et anpartsselskab eller aktieselskab. Holdingselskabet kan modtage udbytte fra dit driftsselskab, men det har typisk ikke selv nogen drift. Derfor skal et holdingselskab heller ikke være momsregistreret.