Reglerne for skilsmisse

Det er ikke altid nemt at vide, hvordan reglerne er for skilsmisse. Vi har vi udarbejdet en guide til at give en forståelse for, hvordan reglerne for skilsmisse er.

Hvordan foregår en skilsmisse/separation?

En skilsmisse eller separation sker enten ved dom eller ved bevilling til Famileretshuset. En bevilling er en tilladelse.

Hvordan foregår en skilsmisse/separation

Bevilling/tilladelse til skilsmisse gives først når de tre nedstående punkter er opfyldt:

 • Ægtefællerne er enige om separation eller skilsmisse.
 • Ægtefællerne er enige om vilkårene om underholdningsbidrag. Underholdningsbidrag er det samme som ægtefællebidrag, altså en forsørgelsespligt.
 • Ægtefællerne er enige om, hvem der skal blive boende i boligen.

Uenighed om skilsmisse/separation

Er ægtefællerne uenige om overstående tre punkter, foreligger der et vilkårsmøde hos Famileretshuset.

Et vilkårsmøde er et møde, hvor Famileretshuset forsøger at hjælpe ægtefællerne med at finde en løsning på, hvordan parterne skal gå fra hinanden. Famileretshuset bestemmer ikke, hvordan I aftaler jeres uenigheder, og kan ikke tvinge en skilsmisse igennem.

Er ægtefællerne stadig uenige om en eller flere af de overstående tre punkter, skal sagen afgøres ved dom. Altså bliver I ikke skilt med det samme, og skal indgå i en separations-periode.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Priser

Pris hos det offentlige

Et vilkårsmøde hos statsforvaltningen koster i 2019 et gebyr på 1.630 kr.

Pris til advokater og andre

Skilsmisseadvokatrådgivning og dokumenthjælp koster typisk mellem 2-5.000 kr for et enkelt møde.

Det er ikke nødvendigt at have en advokat til vilkårsmødet hos Famileretshuset, da mødet er en hjælp fra Famileretshuset til at løse uenighederne mellem ægtefællerne. Men er ægtefællerne stadig uenige om overstående tre punkter (hvorvidt de skal separeres, hvorvidt der skal betales underholdningsbidrag, og hvem der skal blive boende i lejligheden), afgøres det af en dommer, hvor det kan være behjælpeligt med en advokat.

En advokat kan også hjælpe med at give en forståelse for hvorledes skilsmisseforløbet er samt forståelse relevante skilsmissebetingelser, som du skal være opmærksom på.

Børn under skilsmisse

Børn under skilsmisse

Er ægtefællerne uenige om forældremyndigheden, b��rnebidrag eller samværsordningen indkalder Familieretshuset til et møde omkring dette.  

Hvad sker der, når samlivet ophæves i forbindelse med separation/skilsmisse?

Hvad sker der når samlivet ophæves?

Ved samlivsophævelse tages der stilling til:

 1. Forsørgelsespligt
 2. Ret til bolig
 3. Formue & bodeling

En samlivsophævelse foreligger, når to ægtefæller ikke længere vil bo eller have husholdning sammen.

Forsørgelsespligt

Hovedreglen er, at forsørgelsespligt bortfalder ved separation og skilsmisse.

Ægtefællerne aftaler om der skal betales ægtefællebidrag eller ej + varigheden af hvor længe ægtefællebidrag skal betales, til hinanden. Størrelsen skal dog ikke aftales. Ægtefællebidrag er det samme som en forsørgelsespligt.

I dag gives ægtefællebidrag ikke så meget, pga. alle arbejder og kan forsørge sig selv.

Træffes ingen aftale om ægtefællebidrag mellem ægtefællerne, afgøres evt. ægtefællebidrag ved dom.

Praksis lægger mest vægt på:

 • Bidragssøgendes erhvervsmæssige stilling.
 • Sammenligning af ægtefællernes forhold.
 • Ægteskabets varighed.
 • Har en af ægtefællerne været hjemmegående pga. pasning af børn?

Bidraget bortfalder når:

 • Ægtefællen er død.
 • Ægtefællen indgår nyt ægteskab.

Er ægtefællerne uenige om ægtefællebidrag, tager Familieretshuset stilling til at løse uenigheden. Dette sker er gennem et vilkårsmøde, hvis ægtefællerne søger om det. Er ægtefællerne stadig uenige efter vilkårsmødet, afgøres evt. tildeling af ægtefællebidrag ved dom.

Ved dom tager dommeren stilling til hvorvidt, der skal foreligge bidragelsespligt, og om bidragelsespligten skal være tidsbegrænset eller ubegrænset. Ved vurdering af om der skal foreligge bidragelsespligt, tages stilling til de overnævnte kriterier.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Ret til bolig

Ægtefællerne skal være enige om lejemålet for at få bevilling/tilladelse til skilsmisse.

Den nye lejer for boligen hæfter for regninger (skal betale regningerne).

Uenighed om hvem der skal bo i boligen

Er ægtefællerne uenige om lejemålet, skal retten afgøre, hvem der skal være lejer.

Ved vurdering af hvilken ægtefælle der har ret til at blive boende i lejligheden, tages der hensyn til nedenstående:

 • Erhvervsmæssig tilknytning til boligen: Ægtefælle med erhvervsvirksomhed knyttet til en forretningslokale i boligen har fortrinsret. Fortrinsret betyder at ægtefællen med en erhvervsvirksomhed knyttet til boligen har førsteretten til at blive boende, når der foreligger skilsmisse/separation.

Yderligere tages der hensyn til nedenstående i praksis:

 • Hvem har råd til at blive boende i lejligheden?
 • Hvor bor børnene?
 • Ægtefællernes alder.
 • Ægtefællernes helbred.
 • Ægtefællernes økonomi.
 • Er boligen tjent til familiens helårsbolig? (Bruges boligen som en del af familiens hjem i løbet af året?).

Uenighed om hvem der skal bo i ejerboligen

Er der tale om en ejerbolig, træffes en afgørelse ved bodeling. Har ægtefællerne indgået en tinglyst ægtepagt, hvor boligen er blevet gjort til én af ægtefællernes særeje, kan ejerboligen holdes uden for boopgørelsen.

Hovedreglen er at, hvis begge ægtefæller ønsker et aktiv, herunder ejerboligen, har den ægtefælle som ejer aktivet (boligen) fortrinsret (førsteret) til at udtage aktivet.

Ejer begge ægtefæller boligen, skal de aftale, hvem af dem der skal overtage ejendommen.

Er ægtefællerne uenige om, hvem der skal blive boende, skal der foretages en lodtrækning. Hvis ægtefællerne stadig er uenige ved lodtrækningen, skal ejendommen sælges ved auktion, hvorefter begge parter kan byde på ejendommen.  

Er aktivet/ejendommen et behov for den ene ægtefælle mere end den anden, kan der foreligge krydsende udtagelesret.

Eksempel på krydsende udtagelsesret

Hr. Jensen og Fru. Jensen skal skilles.

Fru Jensen står til at skulle have børnene hos sig, men ejer ingen bil. Hr. Jensen har en bil. Børnenes børnehave ligger langt væk, så Fru. Jensen har behov for en bil.

I dette tilfælde vil der kunne foreligge krydsende udtagelsesret for fru Jensen og bilen. Fru Jensen kan dermed få Hr. Jensens bil. Bilen er et aktiv, der har betydning for at opretholdelse af fru Jensens hjem.

Hvis Hr. Jensens bil havde været en del af Hr. Jensens særeje, så ville bilen ikke være omfattet at krydsende udtagelsesret. Det er kun aktiver i fællesejet, der er kan være omfattet. Aktiverne der er omfattet bl.a. transportmidler, erhvervsvirksomhed familiens helsårsbolig mv.

Formue og bodeling

Fællesskabet ophører ved en skilsmisse/separation, og der foretages en boopgørelse af de aktiver og passiver, der skal indgå i bodelingen.

Udgangspunktet er at særeje ikke indgår i bodelingen. Derudover udtager man egne pensioner medmindre, at der foreligger en tinglyst ægtepagt der foreskriver andet, eller der foreligger andre omstændigheder.

Disse omstændigheder og en mere uddybende forklaring af formue og bodeling ved skilsmisse; se artiklen om bodeling ved skilsmisse/separation.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.