Offentlighedsprincippet

Offentlighedsprincippet er et grundlæggende retligt og demokratisk princip, der sikrer, at den offentlige forvaltning er åben og gennemsigtig over for borgerne. Det indebærer, at borgere og offentligheden generelt har ret til at få adgang til oplysninger om den offentlige forvaltnings aktiviteter og beslutningsprocesser.

Hvad er offentlighedsprincippet?

Offentlighedsprincippet er en del af den danske forvaltningsret. Det betyder, at al relevant information om det offentlige skal være tilgængeligt for borgerne. Offentlige myndigheder skal give borgerne adgang til dokumenter og oplysninger om deres sager og beslutninger, medmindre der er særlige grunde til at undtage dem.

Formål

Offentlighedsprincippet har til formål at sikre, at den offentlige forvaltning handler på en ansvarlig måde. Princippet sikrer således, at borgerne har ret til at få indsigt i den offentlige forvaltnings arbejde og beslutningsgrundlag, hvilket er en vigtig forudsætning for demokratisk kontrol og gennemsigtighed i samfundet.

Lovgivning

Lovgivningen på området er primært reguleret i Offentlighedsloven, som fastsætter reglerne for, hvordan borgerne kan få adgang til offentlige dokumenter og oplysninger. Herudover er der også andre love og regler, der regulerer offentlighedsprincippet på forskellige områder, såsom persondataloven og forvaltningsloven.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.