Mundtlighedsprincip

I juridisk sammenhæng referer et mundtlighedsprincip til et grundlæggende princip, der fastslår, at retssager og juridiske procedurer bør finde sted i en mundtlig form. Princippet indebærer, at parterne i retssagen har ret til at fremlægge deres argumenter, vidneudsagn og beviser ved mundtlig præsentation i stedet for skriftlige dokumenter alene.