Materiel formueforskydning

Materiel formueforskydning refererer til en ændring i værdien eller fordelingen af en persons eller en virksomheds økonomiske aktiver eller formue. Det indebærer en bevægelse af materielle værdier fra én part til en anden.

Materiel formueforskydning kan forekomme i forskellige sammenhænge, herunder i økonomiske transaktioner, kontrakter, investeringer eller som følge af ulovlig adfærd såsom bedrageri eller tyveri.