Kære

"Kære" henviser til en appelform i retssystemet, hvor en part, der er uenig i en domstolsafgørelse, appellerer sagen til en højere instans for at få den genovervejet og afgjort på ny.

Hvad betyder appel?

En appel er en retlig proces, hvor en part anmoder om, at en højere retsinstans ser på en afgørelse truffet af en lavere retsinstans og beslutter, om afgørelsen var korrekt eller ej. I appellen fremlægger partens advokater normalt nye argumenter, beviser og lovgivning for at overbevise den højere retsinstans om at tage en anden beslutning end den tidligere afgørelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.