Jurisdiktionskompetence

Jurisdiktionskompetence er en retskompetence, der angiver domstolens beføjelser til at behandle en sag, der er indbragt for den. Det betyder, at en domstol kun kan behandle en sag, hvis den har jurisdiktionskompetence i henhold til loven. Jurisdiktionskompetence kan opdeles i tre typer, herunder:

  • Territorial jurisdiktionskompetence
  • Personlig jurisdiktionskompetence
  • Emnelig jurisdiktionskompetence

Territorial jurisdiktionskompetence

Territorial jurisdiktionskompetence refererer til domstolens beføjelser til at behandle en sag baseret på dens geografiske placering. En domstol har normalt territorial jurisdiktionskompetence, hvis sagen er indbragt i den korrekte jurisdiktion, dvs. i det geografiske område, hvor domstolen har jurisdiktion.

Personlig jurisdiktionskompetence

Personlig jurisdiktionskompetence refererer til domstolens beføjelser til at behandle en sag baseret på parternes personlige forhold. En domstol har normalt personlig jurisdiktionskompetence, hvis en af parterne har tilknytning til den jurisdiktion, hvor domstolen har jurisdiktion.

Emnelig jurisdiktionskompetence

Emnelig jurisdiktionskompetence refererer til domstolens beføjelser til at behandle en sag baseret på dens karakter og art. En domstol har normalt emnelig jurisdiktionskompetence, hvis sagen vedrører et emne eller en aktivitet, der er underlagt domstolens jurisdiktion.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.