Horisontal sammenslutning

Horisontal sammenslutning, også kendt som horisontal integration er en sammenslutningsaftale mellem en eller flere virksomheder, der operer på samme marked eller i samme industri. Med en horisontal sammenslutning vælger virksomhederne enten at:

  • Fastsætte samme priser for varer.
  • Fastsætte regler for, hvilke markeder de enkelte virksomheder må operere på.
  • Slå virksomhederne sammen under ét tag (virksomhedsfusion).
  • Én virksomhed overtager de øvrige konkurrerende virksomheder.

Eksempel: Bryggerierne Carlsberg og Tuborg er begge oprettet som selvstændige varemærker, men da selskaberne blev hinandens konkurrenter i 1970erne, valgte de at indgå en horisontal sammenslutning og fusionerede. I 1970 blev bryggerierne samlet under De Forenede Bryggerier A/S.

Formål

Grundlæggende er formålet med horisontale sammenslutninger at reducere konkurrencen mellem virksomheder, der driver ensartet forretning på et givent marked. Dette giver virksomhederne økonomiske fordele og øger deres markedsandel.

Fordele og ulemper ved horisontal sammenslutning

En horisontal sammenslutning mellem virksomheder kan have både fordele og ulemper.

En fordel ved sammenslutningen er, at virksomhederne kan opnå stordriftsfordele og dermed reducere omkostningerne ved at producere og markedsføre deres produkter. Desuden giver sammenslutningen virksomhederne en større markedsandel og øget kontrol på markedet, hvilket kan føre til en mere effektiv brug af ressourcer og større investeringer i forskning og udvikling.

På den anden side kan en horisontal sammenslutning føre til mindre konkurrence og højere priser for forbrugerne, hvilket kan være en ulempe. Når virksomhederne får en større markedsandel, kan det føre til mindre konkurrence og mindre incitament til at forbedre kvaliteten af deres produkter og ydelser eller sænke priserne for forbrugerne. Derved kan forbrugerne opleve højere priser og mindre valgmuligheder på markedet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.