Faldsmål

Er et udtryk der kan defineres ud fra en retslig sammenhæng som en bødestraf, disciplinærstraf eller sanktion. En person kan pålægges en bødestraf af en domstol eller en anden retslig myndighed som følge af en overtrædelse af lovgivningen eller rettens påbud.

Bøder er en almindelig form for faldsmål i retslige sammenhænge, hvor en person pålægges at betale en bestemt sum penge som straf for at have overtråd loven, eller for ikke at have opfyldt rettens påbud. Bødens størrelse kan variere afhængigt af den konkrete overtrædelse.