Emancipation

Emancipation er en paraplybetegnelse og referer til ´frigørelse´ eller ´befrielse´ af en gruppe eller personer, der har været underlagt en form for ufrivillig underdanighed på grund af race, religion eller køn. Ordet stammer fra latin og betyder at ´tage fra hånden´.

Emancipation

Historisk

I historisk sammenhæng har emancipation været en bestræbelse på at opnå politiske rettigheder og ligestilling for en bestemt gruppe af mennesker, såsom;

  • Jøder i Europa i 1700- og 1800-tallet
  • Slaver i det 19. århundrede
  • Kvinder i 1900-tallet

Relaterede ord

Der findes en række relaterede ord til emancipation, herunder følgende;

  1. Selvemancipation – Dette ord referer til en proces, hvor en person befrier sig selv fra en form for underdanighed eller afhængighed.
  2. Socialemancipation – Dette ord beskriver en befrielse eller frigørelse af en samfundsgruppe i forhold til sociale uligheder eller underordnede status.
  3. Kønsemancipation – Dette ord beskriver en befrielse af kvinder i forhold til ulighed og underordnet status i forhold til mænd.
  4. Raceemancipation – Dette ord beskriver en befrielse af en racemæssig gruppe i forhold til ulighed og underordnede status.
  5. Religiøs emancipation – Dette ord beskriver en befrielse af en religiøs gruppe i forhold til ulighed og underordnede status.