Ekstraordinær domstol

En ekstraordinær domstol er en form for retsinstans eller domstol, der er oprettet i særlige omstændigheder for at behandle bestemte typer af sager, eller for at forfølge bestemte kategorier af personer. Retsinstansen er oprettet uden for det normale retssystem og er ikke en dømmende myndighed.

I Danmark er ekstraordinære domstole erstattet af undersøgelseskommissioner.