Eksportrestitution

Eksportrestitution er et EU-tilskud, hvor EU-landende kompenserer for en række landbrugsvarer, der eksporteres til tredjeverdenslandene. Kompensationen sker i form af en delvis tilbagebetaling af de omkostninger, der måtte være ved eksporten af varer. Formålet med at yde tilskud til tredjeverdenslande er at støtte og udligne økonomisk og socialt skel.