EINECS

EINECS er en forkortelse af ”European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances”. Det er et register over kemiske stoffer, der findes på markedet i Europa, og som er underlagt bestemmelserne i EU´s kemikalieforordning, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction og Chemicals).

Formål

Registret indeholder oplysninger om stoffernes CAS-numre og kemiske struktur, der beskriver mængden af CO2-udledning. På denne måde kan der holdes kontrol med kemiske stoffer, der anvendes i Europa samt udregne de enkelte virksomheders udledningsafgift, også kaldt effluent charge.