EINECS

EINECS er en forkortelse af ”European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances”. Det er et register over kemiske stoffer, der findes på markedet i Europa, og som er underlagt bestemmelserne i EU´s kemikalieforordning, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction og Chemicals).

Formål

Registret indeholder oplysninger om stoffernes CAS-numre og kemiske struktur, der beskriver mængden af CO2-udledning. På denne måde kan der holdes kontrol med kemiske stoffer, der anvendes i Europa samt udregne de enkelte virksomheders udledningsafgift, også kaldt effluent charge.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.