eIndkomst

eIndkomst er et elektronisk register, der indeholder oplysninger om borgernes indkomst. Registeret administreres af Skattestyrelsen og bruges til at opgøre og kontrollere borgernes skattepligtige indkomst.

Hvad er eIndkomst?

eIndkomst refererer til et registreringsregister ved Skattestyrelsen, hvor alle former for indkomst bliver dokumenteret. Dette omfatter alt fra lønindkomst til offentlige ydelser som SU og dagpenge. Oprettelsen af indkomstregistret, også kendt som eIndkomst, blev indført i 2007, og du kan finde detaljerne i indkomstregisterloven.

eIndkomst indeholder oplysninger fra forskellige kilder, herunder lønsedler, årsopgørelser, pensionsudbetalinger og andre former for indkomst. Registeret er opdateret løbende, så det altid indeholder de seneste oplysninger om borgernes indkomst.

Formål

Formålet med eIndkomst er at sikre en mere effektiv og nøjagtig opgørelse af borgernes skattepligtige indkomst. Ved at have adgang til alle relevante oplysninger i ét register kan Skattestyrelsen nemt kontrollere, om borgerne har angivet deres indkomst korrekt og betalt den rigtige mængde skat.

Hvem skal indberette eIndkomst?

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejdernes indkomst indberettes til eIndkomst. Ved brug af lønsystemer som Dataløn vil indberetningerne til eIndkomst automatisk blive rapporteret i takt med at lønningerne udbetales. Lønmodtagere har dog også selv adgang til de indberettede oplysninger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.