EFTA

”EFTA” eller i sin fulde betydning ”European Free Trade Association”, er den engelske betegnelse for Den Europæiske Frihandelssammenslutning. Organisationen fremmer frihandel blandt europæiske lande og forhindrer, at medlemslandene vedtager beskyttelsesforanstaltninger. Med andre ord hjælper EFTA med at sikre, at medlemslandene ikke diskriminerer eller urimeligt begrænser handel med hinanden.

EFTA - Få det fulde overblik

Hvad er Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA)?

Den Europæiske Frihedssammenslutning er en international sammenslutning, der blev stiftet i 1960. Formålet med organisationen var dengang og er stadig i dag at fremme frihandel og økonomisk samarbejde mellem sine medlemsstater. EFTA består i dag af Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Hvordan fungerer EFTA?

EFTA fungerer gennem et system af aftaler mellem dets medlemslande. Disse aftaler dækker et bredt område, herunder handel med varer, handel med tjenesteydelser og immaterielle rettigheder. Derudover har organisationen også frihandelsaftaler med en række ikke-medlemslande, hvilket muliggør frihandel lande uden for EFTA-medlemsskabet.

Organisationens struktur

Organisationen har hovedsæde i Bruxelles og består af en ministerkonference, et repræsentantskab og en generalsekretær. Ministerkonferencen er den øverste myndighed, repræsentantskabet står for den daglige ledelse, mens generalsekretæren er ansvarlig for de administrative opgaver. EFTA har desuden en tvistbelægsmekanisme, der løser eventuelle tvister, der måtte opstå mellem samarbejdslandene.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.