Clean Bills of Landing

Et dokument de angiver, at varerne/gods der er modtaget, er i god tilstand og ikke er blevet skadet under en given transport.