Clausula derogatoria

Bestemmelse om at en fremtidig ændring skal være ugyldig. Bestemmelsen anvendes oftest i viljeserklæringer.