Brugeligt pant 

Brugeligt pant referer til en fremgangsmåde, hvor panthaveren forsøger at få sit krav hos underpanthaveren fyldestgjort, fordi pantsætteren af en fast ejendom har misligholdt sine forpligtelser i aftalen. Fyldestgørelsen sker ved, at panthaveren overtager ejendommen, som normalvis skal ske ved en umiddelbar fogedforretning. Der kan dog kun overtages ejendomme, som kan give afkast. Formålet med brugeligt pant er, at panthaveren kan fyldestgøre sit krav i overskuddet af driften.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.