Battle of forms 

Battle of forms betegnes på dansk ”kampen om formularen” og vedrører en tvist mellem aftaleparterne i et kontraktforhold. I tvisten vil parterne enten sende vilkår, der strider mod hinanden, eller hver part vil henvise til sine egne standardvilkår ved aftaleindgåelsen.

Eksempel: Sælger har fremsendt et tilbud og angiver i den forbindelse, at sælgers almindelige vilkår gælder. Herefter accepterer køberen tilbuddet og angiver også, at køberens egne vilkår gælder. Det viser sig efterfølgende, at varen er mangelfuld, og derfor opstår der uenighed mellem parterne i forhold til, hvilke standardvilkår der gælder.

De modstridende standardvilkår kan ikke eksistere samtidigt, og der skal derfor foretages en vurdering af, hvilke standardvilkår der gælder i det pågældende kontraktforhold. Hvis konflikten ikke kan løses indbyrdes af parterne, vil løsningen typisk være  en såkaldt ”knock-out”-model, hvor man kigger på parternes forudsætninger for at indgå aftalen samt den relevante lovgivning.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.