Bankbog 

En bankbog er enten en lille bog eller et hæfte, som er beregnet til at indføre ind- og udbetalinger, saldo samt eventuelle rentetilskrivninger og renteafskrivninger for en bestemt konto. Bankbogen opbevares af kontohaveren og var tidligere et bevis for et indestående på en konto; i dag er bankbogen i vidt omfang erstattet af bl.a. hævekort.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.