Bankbog 

En bankbog er enten en lille bog eller et hæfte, som er beregnet til at indføre ind- og udbetalinger, saldo samt eventuelle rentetilskrivninger og renteafskrivninger for en bestemt konto. Bankbogen opbevares af kontohaveren og var tidligere et bevis for et indestående på en konto; i dag er bankbogen i vidt omfang erstattet af bl.a. hævekort.