Bailee Clause

En bailee clause er en vareforsikringsklausul. Den indebærer, at den sikrede skal hindre, at fragtføreren overdrager sit ansvar. Derfor er den sikrede forpligtet til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger/skridt for at hindre, at ansvaret bliver overdraget. Det skyldes, at den sikrede er ansvarlig for et eventuelt tab eller skade på det gods, der transporteres af fragtføren.