Aktieudbytte

Aktieudbytte er en del af virksomhedens overskud, der udbetales til aktieholderne. Når en virksomhed har tjent penge, kan den vælge at dele en del af overskuddet med aktieholderne ved at udbetale et aktieudbytte. Udbyttet fastsættes af selskabets ledelse og bestyrelse, og det udbetales i form af kontanter eller aktier.