Agterskrivelse

Hvad er en agterskrivelse?

Agterskrivelse er en meddelelse, der sendes i form af brev fra en myndighed i retslige forhold. I sådan et brev oplyses borgeren om, at myndighederne har dannet et grundlag om en foreløbig afgørelse i en konkret sag. Borgeren oplyses om retten til partshøring og gøre indsigelse.

Hvornår bruges en agterskrivelse?

Der kan være forskellige situationer, hvor en myndighed lader en agterskrivelse få virkning. I de situationer, hvor en agterskrivelse skal fungere, er det vigtigt, at myndigheden overholder forvaltningsretlige krav, herunder kriterier for partshøring og klagevejledning. Det kan f.eks. være i forbindelse med et skatteforhold.

Hvilke kriterier gælder for partshøring?

Når en agterskrivelse for virkning, skal myndigheden efterleve forvaltningsretlige krav, der gør det tydeligt for borgeren, at;

  • Der er tale om en høring
  • At der ikke er truffet afgørelse i sagen endnu.
  • At borgerens bemærkninger kan få indflydelse på sagens resultat, og
  • At myndigheden lader agterskrivelsen få virkning som afgørelse, hvis borgeren ikke kommer med bemærkninger til høringen inden høringsfristens udløb.