Agterskrivelse

Hvad er en agterskrivelse?

Agterskrivelse er en meddelelse, der sendes i form af brev fra en myndighed i retslige forhold. I sådan et brev oplyses borgeren om, at myndighederne har dannet et grundlag om en foreløbig afgørelse i en konkret sag. Borgeren oplyses om retten til partshøring og gøre indsigelse.

Hvornår bruges en agterskrivelse?

Der kan være forskellige situationer, hvor en myndighed lader en agterskrivelse få virkning. I de situationer, hvor en agterskrivelse skal fungere, er det vigtigt, at myndigheden overholder forvaltningsretlige krav, herunder kriterier for partshøring og klagevejledning. Det kan f.eks. være i forbindelse med et skatteforhold.

Hvilke kriterier gælder for partshøring?

Når en agterskrivelse for virkning, skal myndigheden efterleve forvaltningsretlige krav, der gør det tydeligt for borgeren, at;

  • Der er tale om en høring
  • At der ikke er truffet afgørelse i sagen endnu.
  • At borgerens bemærkninger kan få indflydelse på sagens resultat, og
  • At myndigheden lader agterskrivelsen få virkning som afgørelse, hvis borgeren ikke kommer med bemærkninger til høringen inden høringsfristens udløb.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.