Gældssanering

Kan du slippe af med din gæld, og hvad er gældssanering? Se hvordan du kan søge gældssanering, så du kan nedbringe dine bekymringer.

Hvad er gældssanering?

Har din gæld taget overhånd? Det sker desværre for mange danskere, og mange søger derfor om gældssanering.

Hvis din gæld er blevet så stor, at det ikke kan lade sig gøre for dig at betale den tilbage, så kan du i visse tilfælde få gældssanering. Gældssanering betyder, at du får lavet en samlet afdragsordning med dem, som du skylder penge (dine kreditorer).

Afdragsordningen kan f.eks. være, at kreditorerne eftergiver dig halvdelen af gælden, som du betaler tilbage på typisk 5 år.

Hvordan søger man gældssanering?

Du kan søge om gældssanering i Skifteretten ved din lokale domstol. Domstolen skal modtage et ansøgningsskema fra dig, som du kan finde her. Du kan læse vejledningen til, hvordan du gør her.

De overordnede trin i gældssaneringsforløbet, kan du se her.

1.    Udfyld ansøgningsskema og fremsend dokumentation

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, så skal du også indlevere en kopi af følgende dokumenter til Skifteretten:

 • Årsopgørelse fra SKAT for de seneste 3 år.
 • Forskudsopgørelse for de seneste 2 år.
 • Dokumentation på din indkomst via lønsedler, pensionsmeddelelser og andre indkomster for de seneste 3 år.

Når ovenstående er fremsendt til Skifteretten, så tjekker de, at du opfylder alle kravene for gældssanering.

2.    Møde i Skifteretten

Når din ansøgning er tjekket, så skal du møde i Skifteretten. Her vil du sidde sammen med en dommer eller en dommerfuldmægtig. Dommeren stiller dig spørgsmål til din ansøgning i forhold til din økonomi og dit arbejde.

Det er vigtigt, at du har en klar plan, som du kan forklare over for dommeren for at nedbringe din gæld, hvis du skal have gældssanering.

Efter mødet vurderer dommeren, om du kan bevilliges gældssanering. Hvis grundlaget for gældssanering er tilstrækkeligt, så starter din sag.

3.    Advokat udpeges og advisering i Statstidende

Når din sag begyndes, så tildeler Skifteretten dig en advokat. Advokaten er ansat af Skifteretten, og hjælper Skifteretten. Du betaler ikke for advokaten.

Skifteretten indrykker nu en særlig meddelelse i Statstidende, så alle dine kreditorer har mulighed for at gøre sine krav gældende mod dig. Meddelelsen vil være i Statstidende i 8 uger.

4.    RKI og oplæg til gældssanering

Når din sag påbegyndes, så bliver du registreret i RKI. Alle, der er under gældssanering, registreres i RKI. Grunden til dette er, at du ikke skal have mulighed for optage mere gæld.

Sammen med advokaten udarbejder du et oplæg til, hvordan gælden afdrages til dine kreditorer. Afdragsordningerne løber typisk over 5 år. Når du har godkendt oplægget, sendes det til Skifteretten og dine kreditorer.

5.    Møde 2 med Skifteretten

Når oplægget til gældssaneringen er fremsendt, så skal du møde i Skifteretten samme med advokaten. Dine kreditorer møder ligeledes i Skifteretten til dette møde.

På mødet har dine kreditorer mulighed for at gøre indsigelser, hvis de mener, at der er fejl i din og advokatens opgørelse.

På mødet får du får du at vide, om du får gældssanering.

Hvilke regler er der?

For at få gældssanering, så skal du opfylde 2 hovedbetingelser.

 1. Din gæld skal være så stor, at det ikke er realistisk for dig at betale gælden tilbage.
 2. Der skal være stor sandsynlighed for, at gældssaneringen vil føre til varig forbedring af dine økonomiske vilkår.

Rådighedsbeløb?

Når du er under gældssanering, så vil du få tildelt et rådighedsbeløb. Alt andet skal benyttes til at betale gælden af.

Typisk trækkes huslejen fra din indkomst. Herefter vurderer Skifteretten, hvor stort et rådighedsbeløb, som du har brug for. Der tages højde for, hvor mange børn du har samt, om du har særlige behov pga. et handicap eller lignende.

Hvem kan få gældssanering?

Alle kan personer kan i princippet få gældssanering, men du skal kunne godtgøre, at du ikke har mulighed for at betale din gæld tilbage. Virksomheder kan ikke få gældssanering.

Du kan normalt ikke få gældssanering, hvis

 • Du har stiftet ny gæld efter påbegyndt gældssanering. Hvis du har startet gældssanering, og stifter ny gæld inden, at du har betalt den gamle tilbage, så kan du ikke få gælden saneret.
 • Ingen økonomisk afklaring. Hvis du ikke kan skabe et overblik over din økonomiske situation.
 • Uforsvarlige handlinger. Har du har stiftet gælden på et tidspunkt, hvor du vidste, at du ikke kunne betale gælden tilbage? I så fald vil du blive betragtet som, at du har foretaget en uforsvarlig handling. Du kan derfor ikke få gældssanering. Et eksempel på dette kan være, at du har optaget et forbrugslån på et tidspunkt, hvor du i forvejen ikke kunne betale din gæld på eksisterende lån.
 • Ingen afdrag på gælden. Hvis du bevidst har undladt at afdrage på din gæld på et tidpunkt, hvor du har haft mulighed for at afdrage på gælden.
 • Skjule aktiver for kreditorer. Hvis du håber på at få gældssanering, og i den forbindelse forsøger at skjule aktiver for kreditorer. Dette ses der på med meget strenge øjne, da du på denne måde forsøger at stjæle fra kreditorerne.

Når du forsøger at få gældssanering, så er det bedste råd, at du lægger alle kortene på bordet. Sørg for at være så meget behjælpelig med at skabe et overblik til kreditorerne.

Hvis du får tildelt gældssanering, så sørg for, at du ALTID får betalt hver eneste termin. Det duer ikke at springe en termin over.

Hellere leve af havregryn end at springe en termin over. Hele din gældssanering kan gå i vasken, hvis du springer en termin over.

Forventningsafstemning med dig selv

Hvis du går i gang med at søge gældssanering, så er det vigtigt at vide, hvilken type gæld og lån der kan saneres.

Lån/gæld der kan gældssaneres

Disse lån/gæld kan nogle gange saneres. Sørg for at have en klar plan for din økonomi fremadrettet, hvis du vil gøre dig håb om at få gælden saneret.

Gældssanering kan ske hos disse steder:

 • Banklån.
 • SU-lån.
 • Gæld til det offentlige.
 • SKAT.

Skifteretten vil nogle gange hjælpe dig med at komme ud af din gæld fra disse instanser. De er ofte interesseret i at få dig på god økonomisk fod igen.

Nedenstående instanser skal du ikke regne med at få gældssanering fra.

Lån/gæld der IKKE kan gældssaneres

Du skal ikke regne med at kunne din gæld eftergivet, hvis du har taget store forbrugslån. Det samme gælder, hvis du har stiftet sikret gæld. Sikret gæld er gæld, hvor der er sikkerhed i din bolig, bil eller andet aktiv med værdi.

Gældssanering kan ikke ske fra disse steder, normalt:

 • Forbrugslån.
 • Billån.
 • Realkreditlån.

Vi anbefaler dog alligevel, at du forsøger at få gældssanering på store forbrugslån. Der kan være en lille chance for, at du får saneringen igennem.