Lær reglerne om gældssanering

Her kan du læse om reglerne og finde ud af, om du har mulighed for at få gældssanering, så du kan nedbringe dine bekymringer.

 1. Hvad er gældssanering?
 2. Hvordan søger man gældssanering?
 3. Hvilke regler er der?
 4. Hvem kan få gældssanering?

Hvad er gældssanering?

Hvis din gæld er blevet så stor, at det ikke kan lade sig gøre for dig at betale den tilbage, kan du i visse tilfælde få gældssanering. Gældssanering betyder, at du og dine kreditorer (dem, du skylder penge) laver en samlet afdragsordning.

Afdragsordningen kan for eksempel være, at kreditorerne eftergiver dig halvdelen af gælden, som du betaler tilbage i løbet af typisk 5 år.

Hvordan søger man gældssanering?

Du kan søge om gældssanering i Skifteretten ved din lokale domstol. Domstolen skal modtage et ansøgningsskema fra dig, som du kan finde her. Du kan læse vejledningen til, hvordan du gør her.

De overordnede trin i gældssaneringsforløbet er:

1.    Udfyld ansøgningsskema og fremsend dokumentation

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du også indlevere en kopi af følgende dokumenter til Skifteretten:

 • Årsopgørelse fra SKAT for de seneste 3 år.
 • Forskudsopgørelse for de seneste 2 år.
 • Dokumentation på din indkomst via lønsedler, pensionsmeddelelser og andre indkomster for de seneste 3 år.

Når Skifteretten har modtaget ovenstående, tjekker de, at du opfylder alle kravene for gældssanering.

2.    Møde i Skifteretten

Når din ansøgning er tjekket, skal du møde i Skifteretten. Her vil du sidde sammen med en dommer eller en dommerfuldmægtig. Dommeren stiller dig spørgsmål til din ansøgning i forhold til din økonomi og dit arbejde.

Det er vigtigt, at du kan vise dommeren en klar plan for at nedbringe din gæld, hvis du skal have gældssanering.

Efter mødet vurderer dommeren, om du kan bevilliges gældssanering. Hvis grundlaget for gældssanering er tilstrækkeligt, vil din sag blive sat i gang.

3.    Advokat udpeges og advisering i Statstidende

Når din sag begyndes, vil Skifteretten tildele dig en advokat. Advokaten er ansat af Skifteretten og hjælper Skifteretten. Du betaler ikke for advokaten.

Skifteretten indrykker nu en særlig meddelelse i Statstidende, så alle dine kreditorer har mulighed for at gøre sine krav gældende mod dig. Meddelelsen vil være i Statstidende i 8 uger.

4.    RKI og oplæg til gældssanering

Når din sag påbegyndes, bliver du registreret i RKI. Alle, der er under gældssanering, registreres i RKI. Grunden til dette er, at du ikke skal have mulighed for optage mere gæld.

Sammen med advokaten udarbejder du et oplæg til, hvordan gælden afdrages til dine kreditorer. Afdragsordningerne løber typisk over 5 år. Når du har godkendt oplægget, sendes det til Skifteretten og dine kreditorer.

5.    Møde med Skifteretten igen

Når oplægget til gældssaneringen er fremsendt, skal du møde i Skifteretten sammen med advokaten. Dine kreditorer møder ligeledes i Skifteretten til dette møde.

På mødet har dine kreditorer mulighed for at gøre indsigelser, hvis de mener, at der er fejl i din og advokatens opgørelse.

På mødet får du at vide, om du får gældssanering.

Hvilke regler er der?

For at få gældssanering, skal du opfylde 2 hovedbetingelser.

 1. Din gæld skal være så stor, at det ikke er realistisk for dig at betale gælden tilbage.
 2. Der skal være stor sandsynlighed for, at gældssaneringen vil føre til varig forbedring af dine økonomiske vilkår.

Rådighedsbeløb

Når du er under gældssanering, vil du få tildelt et rådighedsbeløb. Alt andet skal benyttes til at betale gælden af.

Typisk trækkes huslejen fra din indkomst. Herefter vurderer Skifteretten, hvor stort et rådighedsbeløb du har brug for. Der tages højde for, hvor mange børn du har, samt om du har særlige behov på grund af et handicap eller lignende.

Hvem kan få gældssanering?

Alle personer kan i princippet få gældssanering, men du skal kunne godtgøre, at du ikke har mulighed for at betale din gæld tilbage. Virksomheder kan ikke få gældssanering.

Du kan normalt ikke få gældssanering, hvis

 • Du har stiftet ny gæld efter påbegyndt gældssanering. Hvis du har startet gældssanering og stifter ny gæld, inden du har betalt den gamle tilbage, kan du ikke få gælden saneret.
 • Ingen økonomisk afklaring. Hvis du ikke kan skabe et overblik over din økonomiske situation.
 • Uforsvarlige handlinger. Har du har stiftet gælden på et tidspunkt, hvor du vidste, at du ikke kunne betale gælden tilbage? I så fald vil det betragtes som en uforsvarlig handling, og du vil derfor ikke få gældssanering. Et eksempel på dette kan være, at du har optaget et forbrugslån på et tidspunkt, hvor du i forvejen ikke kunne betale din gæld på eksisterende lån.
 • Ingen afdrag på gælden. Hvis du bevidst har undladt at afdrage på din gæld på et tidpunkt, hvor du har haft mulighed for at afdrage på gælden.
 • Skjule aktiver for kreditorer. Hvis du håber på at få gældssanering og i den forbindelse forsøger at skjule aktiver for kreditorer. Dette ses der på med meget strenge øjne, da du på denne måde forsøger at stjæle fra kreditorerne.

Når du forsøger at få gældssanering, er det bedste råd, at du lægger alle kortene på bordet. Sørg for at være så behjælpelig som mulig for at skabe et overblik for kreditorerne.

Hvis du får tildelt gældssanering, skal du sørge for, at du ALTID betaler hver eneste termin. Det duer ikke at springe en termin over. Hellere leve af havregryn end at springe en termin over. Hele din gældssanering kan gå i vasken, hvis du springer en termin over!

Forventningsafstemning med dig selv

Hvis du går i gang med at søge gældssanering, er det vigtigt at vide, hvilken type gæld og lån der kan saneres. Sørg for at have en klar plan for din økonomi fremadrettet, hvis du vil gøre dig håb om at få gælden saneret.

Lån/gæld, der kan gældssaneres

Disse lån/gæld kan nogle gange saneres. 

Gældssanering kan ske hos disse steder:

 • Banklån
 • SU-lån
 • Gæld til det offentlige
 • SKAT

Skifteretten vil nogle gange hjælpe dig med at komme ud af din gæld fra disse instanser. De er ofte interesseret i at få dig på god økonomisk fod igen.

Lån/gæld, der IKKE kan gældssaneres

Du skal ikke regne med at kunne få din gæld eftergivet, hvis du har taget store forbrugslån. Det samme gælder, hvis du har stiftet sikret gæld. Sikret gæld er gæld, hvor der er sikkerhed i din bolig, bil eller andet aktiv med værdi.

Gældssanering kan normalt ikke ske fra disse steder:

 • Forbrugslån
 • Billån
 • Realkreditlån

Vi anbefaler dog alligevel, at du forsøger at få gældssanering på store forbrugslån. Der kan være en lille chance for, at du får saneringen igennem.