Gaveægtepagt

Tidligere var det nødvendigt med en gaveægtepagt mellem ægtefæller, når parterne ønskede at give gaver til hinanden og være sikre på, at den anden part ikke ville kræve gaven tilbage ved skilsmisse. Fra 1. januar 2018 er det dog ikke længere nødvendigt.

I denne artikel kommer vi ind på forskellige forhold omkring ægtepagt, gaveægtepagt, gaveoverdragelse, gavebrev og konefinten. Du kan altid kontakte Dokument 24, hvis du har yderligere spørgsmål om gaveægtepagt nye regler eller overførsel af penge mellem ægtefæller.

Få skabelon til gavebrev tilsendt pr. mail straks

Hvad er gaveægtepagt?

Tidligere var det muligt for den ene ægtefælle at kræve en eller flere gaver tilbage, hvis parret skulle skilles. Havde ægtefælle A for eksempel givet Ægtefælle B en stor pengegave, en bil eller dyre smykker, kunne Ægtefælle A kræve gaven tilbage – medmindre der var udfærdiget en gaveægtepagt først.

Hvad er gaveægtepagt?

To typer af gaver

Normalt deles typer af gaver op i to kategorier: Store gaver og sædvanlige lejlighedsgaver:

 • Store gaver er gaver af høj værdi, som ikke gives i forbindelse med en særlig begivenhed eller lejlighed (som fødselsdag, jul med videre).
 • Sædvanlige lejlighedsgaver er gaver, der gives i forbindelse med særlige lejligheder, som for eksempel jul, fødselsdag eller andre mærkedage. Læg mærke til at hvis denne type gave er af høj nok værdi, bliver den anset som en stor gave i stedet:
  Hvis f.eks. Ægtefælle A giver Ægtefælle B en bil i fødselsdagsgave, kan den betragtes som en stor gave i stedet, med mindre Ægtefælle A er særdeles velhavende, og gaven derfor ikke anses som værende af et usædvanligt højt beløb.

Var der før 1. januar 2018 ikke oprettet en ægtepagt på gaven – en såkaldt gaveægtepagt – så kunne gavegiveren kræve store gaver tilbage ved en eventuel skilsmisse. Fra 1. januar 2018 ændredes reglerne således, at det ikke længere var muligt for gavegiveren at kræve gaven tilbage. I dag betyder det, at Ægtefælle A ikke ville have ret til at kræve bilen tilbage af Ægtefælle B, da gaveægtepagt nu er afskaffet.

Har du modtaget store gaver fra din ægtefælle inden 1. januar 2018 uden gaveægtepagt, kan du være helt rolig: Ægtefællen vil stadig ikke kunne kræve dem tilbage på grund af de nye regler.

Eksempel på gaveægtepagt

Marianne og Allan er gift, og året er inden 2018. Marianne giver Allan en dyr båd uden en gaveægtepagt. Marianne kan kræve gaven tilbage ved skilsmisse. Med en gaveægtepagt, kunne Marianne ikke kræve gaven tilbage. Efter 1. januar 2018 er gaveægtepagt ikke nødvendigt, og Marianne kan ikke kræve båden tilbage.

Kort om gaveægtepagt

 • Gaveægtepagter havde til formål at sikre, at ens ægtefælle ikke kunne kræve en større gave tilbage ved skilsmisse.
 • Er ikke længere gældende og ophørte 1. januar 2018.
 • Gjaldt ved store gaver og ikke normale gaver til for eksempel jul eller fødselsdag.

Hvad er reglerne for gaver mellem ægtefæller?

Gaver mellem ægtefæller er en normal ting. Hvis der blot er tale om de normale fødselsdags- eller julegaver, er der ikke meget at bekymre sig om. Hvis gaverne er af højere værdi, så er der nogle vigtige forhold, du bør kende - især gavebrevet.

Hvad er reglerne for gaver mellem ægtefæller?

Gavebrevet

Som udgangspunkt er det som nævnt ikke længere nødvendigt med en gaveægtepagt, da gavegiveren ikke kan kræve gaven tilbage – i stedet kan det være en rigtig god ide at lave et gavebrev.

Et gavebrev bør ledsage en større gave, og det er uanset, om du er giver eller modtager. I dette brev nedskrives omstændighederne for denne gaveoverdragelse, som blandt andet skal indeholde anledning, indhold og størrelse. Det bør også fremgå, hvem der er giver, og hvem der er modtager, og at det drejer sig om en gave.

Gavebrevet er en god ide, da man så har skriftlig dokumentation for ovenstående faktorer. Man vil også kunne bevise, at gaven ikke er for eksempel et lån, der skal betales tilbage.

Et gavebrev vil være smart til alle gaver mellem ægtefæller ved gaveoverdragelse, og det betyder, at det både kan anvendes til fysiske gaver, pengegaver eller aktier. Læg dog mærke til at der kan gælde andre regler ved ejendom som gave. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål.

Opret Gavebrev for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under

Eksempel på gavebrev

Marianne og Allan er gift, og Marianne giver Allan en båd ledsaget af et gavebrev. Her står der anledning, værdi, eventuelle bemærkninger, og at her er tale om en gave. Bliver de skilt, vil Allan kunne bevise, at båden var en gave og ikke for eksempel et lån. Dermed kan Allan beholde båden, uanset hvad Marianne hævder.

Ingen gaveafgift mellem ægtefæller

Mange har hørt om gaveafgifter, men det kan være svært at finde ud af, hvem de gælder for: Gaver mellem ægtefæller har den fordel, at de ikke bliver pålagt en gaveafgift overhovedet, så her er der ingen slinger i valsen.

Giver man derimod større gaver til for eksempel sine børn, øvrig familie eller andre, gælder der andre regler: Her vil man nemlig typisk blive pålagt en gaveafgift afhængig af størrelsen på gaven. Denne afgift vil være en bestemt procent af gavens værdi og også afhænge af, hvem der er modtager.

Det skal noteres, at et gavebrev ikke er en smutvej uden om gaveafgiften.

Læg mærke til at gaveafgiften ikke gælder lejlighedsvise gaver som til fødselsdag, jul, barnedåb, konfirmation eller bryllup, med mindre der er tale om usædvanligt store gaver.

Mange fordele ved gavebrevet

Når der er tale om overførsel af penge mellem ægtefæller eller til andre i form af store gaver, så vil et gavebrev give ro i sindet, og der findes flere muligheder for at sikre både giver og modtager. Her er de væsentligste:

 • Dokumentation: Som nævnt ovenfor fungerer gavebrevet som bevis på, at her er tale om en gave og ikke et lån, og detaljerne omkring denne gaveoverdragelse er også nedskrevet her.
 • Gaveafgift / særlige vilkår: I brevet kan det fremgå, om der er nærmere vilkår for gaven, og hvem der skal betale en eventuel gaveafgift.
 • Særeje: Det kan også fremgå, om gaven skal være særeje. Det betyder, at modtagerens ægtefælle ikke vil kunne få del i gaven ved skilsmisse.

Få skabelon til gavebrev tilsendt pr. mail straks

Hvorfor bruges gaveægtepagten ikke længere?

Når ægtefæller bliver skilt, vil ingen af parterne længere kunne kræve store gaver tilbage, der er givet under ægteskabet. Tidligere blev den såkaldte gaveægtepagt brugt til at sikre sig imod dette, men det har ikke været nødvendigt siden 1. januar 2018. Det stopper samtidig smutvejen kaldet konefinten.

Hvorfor bruges gaveægtepagten ikke længere?

Gavebrev i stedet for gaveægtepagt

Gaveægtepagten benyttes dermed ikke mere til at sikre, at man ikke kommer til at levere store gaver tilbage i tilfælde af, at eks-partneren kræver dette ved skilsmisse. Det blev vurderet fra lovgivningen, at det ikke længere var nødvendigt. Man kan dog i stedet lave et gavebrev med information omkring modtager/giver, størrelse, beløb, anledning og eventuelle særlige vilkår, hvorved man kan bevise, at det drejer sig om en gave og ikke et lån.

Konefinten

Samtidig med at gaveægtepagten blev gjort unødvendig 1. januar 2018, blev der også foretaget ændringer i konkursloven. Dermed blev det så godt som umuligt at benytte sig af konefinten.

Konefinten

Konefinten er et øgenavn for den fremgangsmåde, man tidligere kunne benytte sig af, hvis man var i økonomisk bekneb: Var de økonomiske problemer blevet så store, kunne man skynde sig at overdrage værdifulde aktiver såsom værdipapirer, bolig eller bil til enten ægtefælle eller samlever. Derved kunne kreditorerne ikke længere få fat på dem.

Eftersom der blev gjort ændringer i konkursloven 1. januar 2018, vil det ikke længere være muligt at gøre sådan for at bevare aktiver. Før 2018 kunne et konkursbo omstøde en gave, der ikke vurderedes til at kunne stå til mål med giverens økonomiske forhold, hvis gaven var givet senere end to år inden den erklærede konkurs. Denne toårs frist blev fra 2018 fjernet, idet retssager for at få erklæret giveren konkurs ofte viste sig at tage mere end to år.

Bliver gaven omstødt af et konkursbo, vil det blive pålagt modtageren (ægtefællen eller samleveren) enten at levere gaven tilbage eller tilbagebetale et tilsvarende beløb af gavens værdi.

Kravene til giverens bevisførelse er ligeledes blevet skærpet således, at der skal flere beviser på bordet for, at ægtefællen eller samleveren kan beholde gaven.

Kort om konefinten

 • Tidligere kunne en person i økonomiske vanskeligheder overdrage aktiver til ægtefælle eller samlever, hvorved kreditorerne ikke kunne røre dem.
 • Man kunne både overdrage for eksempel bolig, værdipapirer eller bil.
 • Med de nye regler i konkursloven fra 1. januar 2018 er konefinten i praksis ikke længere mulig.

Kontakt Dokument 24 for mere viden

Hvis du vil vide mere om de juridiske termer som ægtepagt, gaveægtepagt, gavebrev eller særeje, så kontakt os endelig hos Dokument 24. Vi samarbejder med de bedste fagfolk for at kunne vejlede og hjælpe dig på bedste vis. Kontakt os her på hjemmesiden for hurtigt svar.

Vores eksperter har en stor portion erfaringen inden for denne gren af juraen, og der kan være mange spørgsmål til gaveægtepagt. Nye regler er nemlig kommet til, idet nu er gaveægtepagt afskaffet, men hvad bør man så gøre? Vi står klar til at hjælpe dig med råd og vejledning, og vi udarbejder også gerne juridiske dokumenter for dig. Det kan være i forbindelse med ægtepagt med forskellige typer af særeje, og vi hjælper dig til at finde den bedste mulighed til dine individuelle behov.

Du har måske søgt efter

Opret Gavebrev for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under