Guide til gaveægtepagt

I denne artikel kommer vi ind på forskellige forhold omkring ægtepagt, gaveægtepagt, gaveoverdragelse, gavebrev og konefinten. Du kan altid kontakte Dokument 24, hvis du har yderligere spørgsmål om de nye regler for gaveægtepagt eller overførsel af penge mellem ægtefæller.

 1. Hvad er gaveægtepagt?
 2. Hvad er reglerne for gaver mellem ægtefæller?
 3. Hvorfor bruges gaveægtepagten ikke længere?
 4. Konefinten

Få skabelon til gavebrev tilsendt pr. mail straks

Hvad er gaveægtepagt?

Tidligere var det nødvendigt med en gaveægtepagt, hvis ægtefæller ønskede at give hinanden større gaver. Ellers kunne man ikke være sikker på, om giveren ville kræve gaven tilbage, hvis parret skulle skilles.

For eksempel kunne Ægtefælle A have givet Ægtefælle B en stor pengegave, bil eller dyre smykker og efterfølgende kræve gaven tilbage ved skilsmisse – medmindre der var udfærdiget en gaveægtepagt.

Hvad er gaveægtepagt?

To typer af gaver

Typen af gaver deles normalt op i to kategorier - store gaver og sædvanlige lejlighedsgaver:

 • Store gaver er gaver af høj værdi, som ikke gives i forbindelse med en særlig begivenhed eller lejlighed (som fødselsdag, jul og så videre).
 • Sædvanlige lejlighedsgaver er gaver, der gives i forbindelse med særlige lejligheder, som for eksempel jul, fødselsdag eller andre mærkedage. Vær opmærksom på, at hvis denne type gave er af høj nok værdi, bliver den anset som en stor gave i stedet.

Eksempel:

Hvis Ægtefælle A for eksempel giver Ægtefælle B en bil i fødselsdagsgave, kan den betragtes som en stor gave, medmindre Ægtefælle A er særdeles velhavende. I så fald anses gaven ikke som værende af et usædvanligt højt beløb.

Før 1. januar 2018 kunne gavegiveren dermed kræve at få store gaver returneret ved eventuel skilsmisse, hvis der ikke var oprettet en ægtepagt på gaven - en såkaldt gaveægtepagt. Fra 1. januar 2018 blev reglerne ændret til, at dette ikke længere var muligt. I dag betyder det, at Ægtefælle A ikke ville have ret til at kræve bilen tilbage fra Ægtefælle B, idet gaveægtepagt nu er afskaffet.

Har du modtaget store gaver fra din ægtefælle inden 1. januar 2018 uden gaveægtepagt, kan du derfor være helt rolig. Din ægtefælle vil stadig ikke kunne kræve dem tilbage på grund af de nye regler.

Eksempel på gaveægtepagt

Marianne og Allan er gift, og vi befinder os i årene før 2018. Marianne giver Allan en dyr båd uden en gaveægtepagt. Marianne kan kræve gaven tilbage ved skilsmisse. Med en gaveægtepagt ville Marianne ikke kunne kræve gaven tilbage. Efter 1. januar 2018 er gaveægtepagt ikke nødvendigt, og Marianne kan ikke kræve båden tilbage.

Kort om gaveægtepagt

 • Gaveægtepagter havde til formål at sikre, at ægtefæller ikke kunne kræve en større gave tilbage ved skilsmisse.
 • Ophørte 1. januar 2018 og er ikke længere gældende.
 • Gjaldt ved store gaver og ikke normale gaver til for eksempel jul eller fødselsdag.

Hvad er reglerne for gaver mellem ægtefæller?

Gaver mellem ægtefæller er en normal ting. Hvis der blot er tale om de normale fødselsdags- eller julegaver, er der ikke noget at bekymre sig om. Hvis gaverne er af højere værdi, er der nogle vigtige forhold, du bør kende - især gavebrevet.

Hvad er reglerne for gaver mellem ægtefæller?

Gavebrevet

Som udgangspunkt er det ikke længere nødvendigt med en gaveægtepagt, da gavegiveren ikke kan kræve gaven tilbage. I stedet kan det være en rigtig god idé at få lavet et gavebrev, når du giver en større gave til en anden.

Et gavebrev bør ledsage en større gave - uanset om du er giver eller modtager. I dette brev nedskrives omstændighederne for denne gaveoverdragelse, som blandt andet skal indeholde anledning, indhold og størrelse. Det bør også fremgå, hvem der er giver, hvem der er modtager, og at det drejer sig om en gave.

Gavebrevet er fornuftigt at få oprettet, da du dermed har skriftlig dokumentation for ovenstående faktorer. Du vil samtidig også kunne bevise, at gaven ikke for eksempel er et lån, der skal betales tilbage.

Det vil være smart at lave et gavebrev ved alle gaveoverdragelser mellem ægtefæller. Og det kan både anvendes ved fysiske gaver, pengegaver eller aktier. Vær dog opmærksom på, at der kan gælde andre regler ved ejendom som gave. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Opret Gavebrev for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under

Eksempel på gavebrev

Marianne og Allan er gift, og Marianne giver Allan en båd ledsaget af et gavebrev. Heri er noteret anledning, værdi, eventuelle bemærkninger samt bekræftelse på, at der er tale om en gave. Hvis de bliver skilt, vil Allan kunne bevise, at båden var en gave og ikke et lån. Dermed kan Allan beholde båden, uanset hvad Marianne hævder.

Ingen gaveafgift mellem ægtefæller

Måske har du hørt om gaveafgifter, men har svært ved at finde ud af, hvem de gælder for? Gaver mellem ægtefæller har den fordel, at de ikke bliver pålagt en gaveafgift overhovedet, så her er der ingen slinger i valsen.

Giver du derimod større gaver til for eksempel dine børn, øvrige familie eller andre, er reglerne anderledes. Her vil der nemlig typisk blive pålagt en gaveafgift afhængig af størrelsen på gaven. Denne afgift vil være en bestemt procent af gavens værdi og også afhænge af, hvem der er modtager.

Det skal noteres, at et gavebrev ikke er en smutvej uden om gaveafgiften.

Vær opmærksom på, at gaveafgiften ikke gælder lejlighedsvise gaver som til fødselsdag, jul, barnedåb, konfirmation eller bryllup - medmindre der er tale om usædvanligt store gaver.

Mange fordele ved gavebrevet

Når der er tale om overførsel af penge i form af store gaver, enten mellem ægtefæller eller andre, vil et gavebrev give ro i sindet. Og der findes flere forskellige muligheder for at sikre både giver samt modtager. Her er de væsentligste:

 • Dokumentation: Som nævnt ovenfor fungerer gavebrevet som bevis på, at her er tale om en gave og ikke et lån. Detaljerne omkring denne gaveoverdragelse er også nedskrevet her.
 • Gaveafgift / særlige vilkår: I brevet kan det fremgå, om der er nærmere vilkår for gaven, og hvem der skal betale en eventuel gaveafgift.
 • Særeje: Det kan også fremgå, om gaven skal være særeje. Det betyder, at modtagerens ægtefælle ikke vil kunne få del i gaven ved skilsmisse.

Få skabelon til gavebrev tilsendt pr. mail straks

Hvorfor bruges gaveægtepagten ikke længere?

Ved skilsmisse vil ægtefæller ikke længere kunne kræve at få store gaver, der er givet under ægteskabet, tilbage. Tidligere blev den såkaldte gaveægtepagt brugt som sikring mod dette, men det har ikke været nødvendigt siden 1. januar 2018. Det stopper samtidig smutvejen kaldet "konefinten".

Hvorfor bruges gaveægtepagten ikke længere?

Gavebrev i stedet for gaveægtepagt

I dag benyttes i stedet et gavebrev, hvor information om gavegiver og -modtager, størrelse, beløb, anledning samt eventuelle særlige vilkår bliver noteret. Dermed kan det bevises, at det drejer sig om en gave og ikke et lån.

Konefinten

Samtidig med, at gaveægtepagten blev gjort unødvendig 1. januar 2018, blev der også foretaget ændringer i konkursloven. Dermed blev det så godt som umuligt at benytte sig af konefinten.

Konefinten

Konefinten er et øgenavn for den fremgangsmåde, man tidligere kunne benytte sig af, hvis man var i økonomisk bekneb. Var de økonomiske problemer blevet for store, kunne man skynde sig at overdrage værdifulde aktiver, såsom værdipapirer, bolig eller bil, til enten ægtefælle eller samlever. Derved kunne kreditorerne ikke længere få fat på dem.

Eftersom der blev foretaget ændringer i konkursloven 1. januar 2018, er det ikke længere muligt at gøre dette for at bevare aktiver. Før 2018 kunne et konkursbo omstøde en gave, der blev vurderet til ikke at kunne stå mål med giverens økonomiske forhold - hvis gaven var givet senere end to år inden konkurserklæringen. Denne toårs frist blev fra 2018 fjernet, idet retssager, for at få erklæret giveren konkurs, ofte viste sig at tage mere end to år.

Hvis gaven bliver omstødt af et konkursbo, vil det blive pålagt modtageren (ægtefællen eller samleveren) enten at levere gaven tilbage eller tilbagebetale et tilsvarende beløb af gavens værdi.

Kravene til giverens bevisførelse er ligeledes blevet skærpet således, at der skal flere beviser på bordet, for at ægtefællen eller samleveren kan beholde gaven.

Kort om konefinten

 • Tidligere kunne en person i økonomiske vanskeligheder overdrage aktiver til ægtefælle eller samlever, hvorved kreditorerne ikke kunne røre dem.
 • Man kunne både overdrage for eksempel bolig, værdipapirer eller bil.
 • Med de nye regler i konkursloven fra 1. januar 2018 er konefinten i praksis ikke længere mulig.

Kontakt Dokument 24 for mere viden

Hvis du vil vide mere om de juridiske termer som ægtepagt, gaveægtepagt, gavebrev eller særeje, så er du meget velkommen til at kontakt os hos Dokument 24. Vi samarbejder med de bedste fagfolk for at kunne vejlede og hjælpe dig på bedste vis. Kontakt os her på hjemmesiden for hurtigt svar.

Vores eksperter har stor erfaring inden for denne gren af juraen, og der kan være opstå mange spørgsmål til gaveægtepagt. Vi står klar til at hjælpe dig med råd og vejledning.

Vi udarbejder også gerne juridiske dokumenter for dig. Det kan for eksempel være vedrørende ægtepagt med forskellige typer af særeje - vi hjælper dig med at finde den bedste mulighed til dine individuelle behov.

Du har måske søgt efter

Opret Gavebrev for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under